Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Arbetsmiljökurser: Vad är BAM, SAM, BAS-U och BAS-P? - beskrivande bild

Arbetsmiljökurser: Vad är BAM, SAM, BAS-U och BAS-P?

Arbetsmiljön är en av de grundläggande faktorerna för trivsel och hälsa på jobbet. Forskning visar att organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med arbetsmiljöfrågor har bättre förutsättningar för långsiktig framgång. 

Vad är arbetsmiljö?

För många är bilden av arbetsmiljö den fysiska arbetsmiljön, det vill säga arbetsplatsen, som kan vara allt från det lilla kontoret till den stora industrin. Men även om arbetsplatsen naturligtvis har stor betydelse innefattar begreppet arbetsmiljö allt som påverkar oss på jobbet. Det kan vara fysiska såväl som psykiska och sociala faktorer. 

Med andra ord har alla branscher och organisationer sina egna arbetsmiljöutmaningar, men också många gemensamma. Det är naturligt att alla medarbetare engagerar sig i arbetsmiljön, men kontinuerlig kompetensutveckling på området är särskilt viktigt för personer med arbetsmiljöansvar. 

Du som exempelvis blivit utsedd till skyddsombud eller är chef med arbetsmiljöansvar har många alternativ vad gäller kompetensutveckling och kurser. En bra början kan vara att dyka ner i kursutbudet som förkortas BAM (bättre arbetsmiljö). 

Bättre arbetsmiljö (BAM) och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Utbildningen Bättre arbetsmiljö eller BAM är den mest populära arbetsmiljöutbildningen i Sverige. Den är framtagen i samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO, PTK och deras gemensamma organisation Prevent. En BAM-kurs kan ha något varierande fokus beroende på bransch och pågår högst några dagar. 

BAM innehåller problemlösning och praktiska övningar i hur du påbörjar, organiserar och underhåller en arbetsmiljöpolicy i din organisation. Du får också ökad förståelse för hur skyddsombud, arbetsgivare och andra arbetsmiljöansvariga kan samverka. 

Den snarlika förkortningen SAM står för systematiskt arbetsmiljöarbete och är ingen specifik utbildningsmodell utan ett krav som gäller alla arbetsgivare. Oavsett storlek är en arbetsgivare skyldig enligt lag att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det här tas upp i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och behöver därför känna till hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till. Skyddsombud, chefer och medarbetare är också viktiga kuggar i hjulet. Själva metoden liknas ofta vid just ett hjul och en cirkulär process som består av de fyra stegen Undersöka, Riskbedöma, Åtgärda och Följa upp

All kompetensutveckling inom arbetsmiljö i Sverige knyter av förklarliga skäl an till SAM-metoden och du kan (eller i vissa fall bör) vidareutbilda dig på området. 

BAS-P och BAS-U – arbetsmiljö i byggbranschen

Byggarbetsplatser är krävande arbetsmiljöer som ställer särskilt höga krav på säkerhet och förebyggande arbetsmiljöarbete. Det här regleras även i lagen, som ställer krav på så kallade byggarbetsmiljösamordnare (BAS) i både planeringsfasen (BAS-P) och i utförandefasen (BAS-U). 

En byggarbetsmiljösamordnare har som titeln antyder ett samordnande ansvar för olika typer av riskbedömning inför eller under utförandet av ett byggprojekt och behöver bra kännedom om olika lagar och föreskrifter. 

BAS-P: Byggarbetsmiljösamordnare under planeringsfasen

Arbetsmiljöverket har tagit fram riktlinjer för vad BAS-kurser kan behöva innehålla. Vad du som byggarbetsmiljösamordnare BAS-P bör ha kunskap om är:

  • Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, inklusive regelverkets struktur, EG-direktiv och tillsyn. 
  • Grundläggande arbetsmiljökunskap, t.ex. olycksstatistik, förebyggande av olycksfall, belastningsskador, hälsorisker och riskbedömning.
  • Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3 – Föreskrifter och regler om bland annat transport av byggmaterial, skyddsnät, vägarbete och takarbete.
  • Arbetsplatsens utformning, inklusive kännedom om SAM-föreskriften, ergonomiföreskriften, stegar, ställning, asbest och kemiska arbetsmiljörisker. 
  • Praktisk samordning

BAS-U: Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet

En BAS-U-kurs har i stora delar samma innehåll som BAS-P och inte minst därför kombineras oftast certifiering av båda typerna av byggarbetsmiljösamordnare i en utbildning. Utöver vad som ingår i BAS-P har BAS-U ett större fokus på praktiska moment som:

  • Besiktning av lyftanordningar och motsvarande anordningar. 
  • Maskinföreskrifterna – användning av arbetsutrustning som spik- och bultpistoler.
  • Buller och vibrationer.

Vem behöver BAS-P/U-certifiering?

Alla som är byggarbetsmiljösamordnare eller av andra skäl behöver ha insyn i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor kring planeringsfasen eller utförandefasen på en byggarbetsplats. Det betyder egentligen att de flesta på byggarbetsplatsen kan ha nytta av BAS-P och U-utbildningar, men särskilt skyddsombud, projektledare, arbetsledare och chefer. 

Här hittar du en mängd olika arbetsmiljökurser!

Hitta en utbildning som passar just dig!

På Blocket Utbildning har vi massvis av utbildningar, kurser och program.

Hitta din nästa utbildning