Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Planering och prognosarbete

Gothia Logistics
Industri & Teknik
Planering och prognosarbete beskrivande bild

Sammanfattning

Takt
Egen takt
Längd
25 timmar
Pris (exkl. moms)
4 590 kr

Kort om kursen

Kursens utgångspunkt är företagets system för sälj- och verksamhetsplanering med tyngdpunkt på huvudplanering och prognosarbete. Du lär dig planeringsmässiga modeller på olika planeringsnivåer i ett industriföretag.

Planeringen för ett företag påverkas av tillgänglig produktionskapacitet och den tid det tar att göra anpassningar av den till den bedömda efterfrågan som finns på marknaden över tiden. Processen syftar till att åstadkomma balans mellan tillgångar och efterfrågan så att företagets effektivitet och konkurrensförmåga främjas.

Att från månad till månad åstadkomma en rimlig balans mellan tillgångar och efterfrågan är en av de mer grundläggande förutsättningarna för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet i ett tillverkande företag.

Målgrupp och kostnad
Du arbetar i anslutning till planeringsprocesser av kunders efterfrågan inom försäljning och produktion och kan påverka dimensionering av kapacitet hos påverkbara resurser. Du kan både betala som privatperson eller om ditt företag står bakom kostnaden.

Studieupplägg
Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor exkl. moms / studerande. För större utbildningsprojekt; begär offert.
Online pris: 4440 kronor exkl. moms / studerande

Kursen Planering och prognosarbete innehåller:
Del 1
Grunderna för Supply Chain Management
Hur man segmenterar en marknad
Segmentering av leveranskedjan
Sälj- och verksamhetsplanering
Prognostisering inom ett företag
Planeringsprocessen
Prognosarbete vid produktionsplanering
Kundordercykeln
Produktion mot lager och kundorder
Lagerstyrning av materialflöden

Del 2
Konvergerande och divergerande flöden
Synkronisering av materialflöden
Egenskaper hos efterfrågan
Målsättningar med att hantera osäkerhet
Hantering av osäkerhet
Tid och flexibilitet
Steg för att prognostisera den totala marknadens efterfrågan
Faktorer som påverkar efterfrågan

Del 3
Prognostisering av efterfrågan
Livscykeln för produkter och prognostisering
Prognosers huvudegenskaper
Kartläggning av efterfrågan
Efterfrågeadministration
Insamling och beredning av data
Datamaterial till prognoser
Datakvalitet och osäkerhet
Prognossystemets uppbyggnad

Del 4
Prognosarbete
Användning av prognoser
Prognosmetoder
Välja rätt prognosteknik
Efterfrågemodeller
Bedömningsmetoder
Beräkningsmetoder
Glidande medelvärde
Exponentiell utjämning
Säsongsvariationer i efterfrågan
Prognosfel
Prognosfel i efterfrågan

Plats

  • Online

Kommande starter

Online

Start
Löpande starter

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan till aktören för att få mer information om Planering och prognosarbete. Intresseanmälan är inte bindande utan endast ett snabbt sätt att komma i kontakt med aktören.

För att göra vår tjänst säker och trygg kan det här meddelandet komma att filtreras och granskas. Företaget som du nu kontaktar blir personuppgiftsansvarig för uppgifterna i meddelandet.

Logga för Gothia Logistics

Om Gothia Logistics

Vi levererar kunskap och stöd till processer och verksamheter

Gothia Logistics arbetar med organisationsutveckling både på distans och genom möten. Vi är ett av Sveriges ledande utbildnings- och kunskapsföretag med inriktning mot industrins behov och har utbildat företag och privatpersoner över hela världen sedan 1992.

Våra webbkurser har två olika format; Premiumkurserna är mer omfattande utbildningar med handledning och skriftliga prov samt Modulkurser som är kortare, har ett enklare slutprov och ger en mer översiktlig kunskap. Du kan läsa kurser på egen takt. Efter Godkänt resultat kan ett personligt kursintyg utfärdas. Vi hjälper gärna till med era val och gör en distansdemonstration av en kurs som är av intresse.

Vi kundanpassar er utbildning

Vi skapar även kundanpassade utbildningar efter dina önskemål. Vår breda bas av kurser och vår flexibla teknik gör det möjligt att på ett enkelt sätt utveckla unika utbildningar till ditt företag.

Utbildningstyper
Kompetensutveckling / Kurs, Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och anmäl