Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Träna affärsmässighet & affärsförståelse via företagsspel

Reagens Affärsutveckling
Organisation & Ledarskap
Träna affärsmässighet & affärsförståelse via företagsspel beskrivande bild

Sammanfattning

Takt
Heltid
Längd
2 dagar
Pris
På förfrågan
Läs mer och anmäl

Kort om kursen

Din verklighet i en simulerad miljö - I en simulerad verklighet driver deltagarna i grupper en affärsverksamhet, ofta den egna verkliga verksamheten, och får där fatta beslut om olika parametrar, analysera effekter av beslut och verksamheten och genomföra de affärshändelser som företaget eller organisationen ställs inför. 

Rätt förberett, utformat och genomfört är ett Företagsspel inte längre bara ett spel. Det är då, eller blir då, ett effektivt och anpassningsbart förändringsverktyg med en tydlig pedagogik – en Affärssimulering. En Affärssimulering ger inte bara kunskap, den skapar något mer som är minst lika viktigt, förståelse. Och vad är kunskap värd utan förståelse?

Ett rätt utfört Företagsspel, dvs. en Affärssimulering, där vi kan varva rena lärande-pass, eller teoripass, med träning i form av en simulering, accelererar lärande-processen och vi kan på så sätt effektivisera tiden för en utbildning eller träning.

Vad innehåller utbildningen?

  • Företagets eller organisationens förutsättningar med dess problem och möjligheter.  
  • Hantera beslut på en starkt konkurrensutsatt marknad.
  • Ökad förståelse för prissättning, marknadsåtgärder och kostnadskontroll.
  • Enklare ekonomiska rapporter som styr och analysverktyg. 
  • Omvärldens påverkan. 
  • Kortare teoripass om nyckeltal, priskänslighet, kassaflöde och eller andra delar enligt anpassning.  


Målgrupp
Utbildningen är företagsintern. Målgrupperna kan variera från alla medarbetare till chefer på olika nivåer beroende på anpassning av innehåll, fokusområde och mål med utbildningen.
Utbildningarna anpassas alltid efter kundernas behov, syfte och önskemål.  

Syfte och mål
Utveckla den enskilde medarbetarens helhetsperspektiv för företagets eller organisationens möjligheter och problem. 

Plats

  • Flexibel ort

Kommande starter

Flexibel ort

Start
Löpande starter

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Logga för Reagens Affärsutveckling

Om Reagens Affärsutveckling

Med effektiva verktyg och en metodik som skapar engagemang och delaktighet ger vi förutsättningar för medarbetarnas möjligheter att bidra till organisationens utveckling. Reagens Affärsutveckling utbildar och tränar medarbetare inom privat och offentlig sektor i Affärsförståelse, Affärsekonomi, Affärsutveckling och alla de delområden som ingår i detta. För att skapa en effektiv lärandeprocess och ett varaktigt lärande använder vi oss av Affärssimuleringar, eller om man så vill Affärsspel, som pedagogiska verktyg. 

Reagens Affärsutveckling har sedan många år mycket gedigna erfarenheter som konsulter inom affärsutveckling, redovisning, marknadskommunikation, ekonomikonsulting, varumärkesarbete och affärscoachning.

Genom vår egen kompetens och erfarenhet, eller tillsammans med någon av våra partners, täcker vi in de flesta tänkbara områdena för ökad kunskap om, eller förståelse för, affärsutveckling och affärsmässighet. Oavsett om det handlar om generell affärsförståelse för bredare grupper, eller specifika fokus på tex. kapitalrationalisering, kunders verksamhet, eller annat fokusområde, kan vi genomföra utbildningar och/eller implementering av förändringsprojekt.

Med lite framförhållning kan numera våra simuleringar – utbildningar -  i Affärsförståelse genomföras On Line. 

Reagens kan också genomföra utbildningar genom rena Distansutbildningar i form av inspelade lektioner/föreläsningar. Föreläsningarna behandlar allt från ”Grundläggande ekonomi” till ”Skattetips för Företagare” och ”Utdelning i Aktiebolag”   

Som komplement till de filmade utbildningarna, eller helt fristående, kan Reagens Affärsutveckling ge fördjupningar eller affärsutvecklingsstöd via ”Mentor On Line”. 

Utbildningstyper
Kompetensutveckling / Kurs
Utbildarens webbsajt
Läs mer och anmäl