Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Projektledning

IHM Business School
Organisation & Ledarskap
Projektledning beskrivande bild

Sammanfattning

Takt
Deltid
Längd
4 månader
Pris (exkl. moms)
64 900 kr
Läs mer och anmäl

Kort om kursen

Nå dina mål, håll budget och leverera affärsnytta! IHM Projektledning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att planera, leda, styra och genomföra projekt i komplexa och dynamiska miljöer med både traditionella och agila metoder.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen som projektledare, får du möjlighet att utveckla både kunskaper och färdigheter i hur du gör arbetet i projektet mer förutsägbart och hanterbart för dig själv och projektmedlemmarna.

Du får också färdigheter i hur du gör för att ge projektet en inriktning och för att välja en lämplig projektplaneringsmetod, så att du kan leverera affärsnytta till projektets intressenter.

För att lära dig behärska de utmaningar som uppstår i ett komplext projekt så lägger utbildningen extra stort fokus på kunskap inom ledarskap och kommunikation.

Resultat efter utbildningen Projektledning

  • Utbildningen Projektledning ger dig kompetens att självständigt leda projekt med stöd av relevanta projektmetoder, både traditionella och agila. Du lär dig också de professionella normer som etablerats inom branschorganisationer som IPMA & PMI.
  • Via utbildningen lär du dig att utifrån uppdragsgivarens utmaningar skapa en relevant inriktning och omfattning av det arbete som ska göras inom projektets ram.
  • Utbildningen lär dig analysera och bedöma ett projekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter.
  • Utbildningen Projektledning ingår som som ett av tre delkvalifikationer på SeQF 6-nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.


Omfattning
16 tillfällen, ett pass i veckan
Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Plats

  • Göteborg
  • Stockholm

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Logga för IHM Business School

Om IHM Business School

Vårt kvalitetssystem bygger på 50 års erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma, nära samarbete med näringslivet och egen utvecklingsfunktion som införlivar nya rön från forskare i hela världen.

Under årens lopp har vår utvecklingsavdelning utarbetat en egen pedagogisk modell för yrkesverksamma praktiker. Aktuell kunskap och träning i skarpa affärscase ökar förmågan att se nya möjligheter, agera och förändra.

Vi uppdaterar innehållet i våra program med nya forskningsrön från hela världen och ett nära samarbete med näringslivet.

Vi väljer våra lärare med krav på pedagogisk kompetens och gedigen erfarenhet från verkligheten, och de kompetensutvecklas fortlöpande i IHMs regi.

Utbildningstyper
Kompetensutveckling / Kurs, Yrkeshögskola (YH)
Utbildarens webbsajt
Läs mer och anmäl