Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Advantum Kompetens

Kompetensutveckling / Kurs

Advantum Kompetens beskrivande bild

Om utbildaren

Advantum Kompetens AB erbjuder både öppna utbildningar och företagsinterna lösningar inom Ledarskap, Kommunikation, Pedagogik, Medarbetarskap, HR, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Vårt öppna program finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Företagsinterna lösningar levererar vi i hela Norden. Just nu bygger vi även upp ett bibliotek av e-learning-moduler inom dessa områden. Vår pedagogik är unikoch vår metod Maximera Lärandet™ säkerställer att du kan jobba målstyrt med din utveckling

Advantum Kompetens startades år 2000 och har utvecklats till att idag vara ett rikstäckande företag. Vi är drygt 40 personer som brinner för att utveckla såväl individer som organisationer. Våra kunder finns över hela landet, i de flesta branscher, i såväl privat som offentlig verksamhet.

Ämnen hos Advantum Kompetens

 • Organisation & Ledning
 • HR & Personal

15 utbildningar hittades hos Advantum Kompetens

LEDA I FÖRÄNDRING

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 2 dagar
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Det enda som är konstant är förändring, brukar man säga. I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade. Förändringsledning – Lika delar analys och kommunikation Under utbildningen Att leda i förändring arbetar vi casebaserat, där ett tydligt förändringsprojekt är grunden för övningar och resonemang. Momenten berör både olika faser i förändring som behöver tas hänsyn till och den psykologi som inträder när människor står inför nya förutsättningar. Ledarskapskursen tar upp omställningskurvan och förändringens olika faser och tittar på vilka verktyg som kan snabba upp en förändringsprocess. En hel del handlar om kommunikation men lika mycket handlar om analys – att se var förändringen står och vilka verktyg som behöver sättas in för att komma vidare. Antal dagar: 2 Tid: 09:00 - 17:00 Pris: 14 700 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 05 mar - 06 mar 04 maj - 05 maj 07 sep - 08 sep 19 nov - 20 nov

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

NY SOM PROJEKTLEDARE

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 3 dagar
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny i projektledarrollen. Du lär dig hur du med effektiva verktyg planerar, leder, genomför, avrapporterar, utvärderar och följer upp ett projekt. När är projekt en lämplig arbetsform? Vad behövs inför beslut att starta projektet? Vilka är förutsättningarna för att lyckas med projektet? Hur leder och utvecklar man en projektgrupp och hur når man de uppsatta målen? är några av frågorna vi söker svar på. Fokus är process och struktur, men för att bli en effektiv projektledare behöver vi även utveckla våra kommunikativa förmågor samt vårt ledarskap. Med utgångspunkt i ett projekts olika faser stärker vi din förmåga även inom dessa områden. Antal dagar: 3 Tid: 09:00 - 17:00 Pris: 22 200 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 11 mar - 13 mar 18 maj - 20 maj 24 aug - 26 aug 14 okt - 16 okt 07 dec - 09 dec

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

TALENT MANAGEMENT 1: GRUNDUTBILDNING MED PRAKTISKA VERKTYG

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 1 dag
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

De allra flesta har fått känna på att konkurrensen om de bästa talangerna och rätt kompetens är stenhård. Att då arbeta med väl genomtänkta, strukturerade metoder och verktyg för sitt Talent Management skiljer vinnare från förlorare i kriget om talangerna. Talent Management handlar just om hur man på ett strukturerat sätt attraherar, engagerar, utvecklar och avslutar rätt medarbetare. De organisationer som har en väl genomtänkt Talent Management strategi som går hand i hand med verksamhetens mål och strategier är morgondagens vinnare. Det finns forskning som visar att företag med en väl genomtänkt Talent Management strategi kan öka sin lönsamhet med upp till 30%. Under dagen går vi igenom vad Talent Management egentligen är, ger handfasta råd och tips på hur du kan jobba med frågorna på ett strategiskt sätt. Vi varvar teori med praktik och du får med dig modeller, verktyg och praktiska tips. Antal dagar: 1 Tid: 09:00 - 16:30 Pris: 7 990 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 06 mar 05 maj

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

HR-ANALYS OCH NYCKELTAL FÖR HR

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 1 dag
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Digitaliseringen av HR och möjligheten till HR-analys skapar potential för organisationer att bättre förstå och ta kloka beslut kring sin viktigaste resurs, nämligen medarbetarna. Utbildningens innehåll Under dagen fokuserar vi på hur HR kan använda data för att fatta bättre, mer faktabaserade beslut. Hur kan man med hjälp av HR-analys identifiera utmaningar och göra riktade insatser? Vad är HR-analys och hur kan det skapa värde i din organisation? Relevanta nyckeltal för HR Hur gör man HR-rapportering mer insiktsgivande? Hur skapar man bättre beslutsunderlag till ledningen? Hur tar man steget från HR-rapportering till prediktiv analys? Hur ser framtidens HR-avdelning ut och vilka kompetenser krävs? Under dagen blandar vi teori med praktiska övningar. Vi räknar på t ex personalomsättning och diskuterar olika case och best practice. Att få en förståelse för vad HR-analys är och hur det kan addera värde för organisationen. Inspirera HR att arbeta mer datadrivet och faktabaserat. HR sitter på en guldgruva med data, kursen hjälper dig att börja omvandla data till insikter. Antal dagar: 1 Tid: 09:00 - 16:30 Pris: 7 990 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 20 feb 29 apr 24 sep 17 nov

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 1 dag
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Som arbetsgivare är du ansvarig för att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling och trakasserier. Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen är en av de största riskfaktorerna för att utveckla psykisk ohälsa. Det visar en ny studie från Länsförsäkringar, som genomförts bland både chefer och medarbetare i Sverige. Att arbeta dels förebyggande men även effektivt om en situation uppstår är en god investering. Arbetstagare med personalansvar, chefer och arbetsledare, ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. De ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga att kränkande särbehandling uppstår. Man ska ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Det ska vara tydligt till vem man ska vända sig till vid kränkande särbehandling. Utbildningens mål: Du lär dig hur du på bästa sätt kan arbetat förebyggande för att förhindra kränkande särbehandling samt hur du professionellt och pedagogiskt kan hantera situationen om det skulle inträffa en kränkning. Kunskap om lagar och regler som gäller ditt ansvar som arbetsgivare/chef Insikt om hur du på bästa sätt arbetar förebyggande för att förhindra att kränkande särbehandling uppstår Kunskap om hur du professionellt och pedagogiskt hanterar situationer som trots allt kan inträffa Konkreta och praktiska verktyg att använda i vardagen i form av t.ex. mallar och checklistor Antal dagar: 1 Tid: 09:00 - 16:30 Pris: 6 990 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 11 mar 14 okt

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 2 dagar
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Som chef eller arbetsledare har du ett arbetsmiljöansvar och du måste ha god kunskap i arbetsmiljö. Det är viktigt att känna till lagar och regler men också att kunna stimulera och skapa ett bra arbetsklimat. Under utbildningen uppmärksammas arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön utifrån både sociala, fysiska som psykiska arbetsförhållanden. I och med den så kallade Krokomdomen och Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) kommer alla tre benen att avhandlas. Vi går även igenom i detalj de regler som hanterar s.k. uppgiftsfördelning och under vilka förutsättningar som ansvar som följer med att en medarbetare har en anställning. Utbildningens innehåll: Vad är arbetsmiljö? Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet Systematisk arbetsmiljö Undersökning och riskbedömning Ansvar och delegering Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön Kränkande särbehandling, mobbning och konflikter Rehabilitering Antal dagar: 2 Tid: 10:00 - 16:00 Pris: 7 990 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 13 maj - 14 maj 16 sep - 17 sep 18 nov - 19 nov

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 1 dag
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Välkommen till en praktisk utbildning i grundläggande arbetsrätt för dig som är chef, arbetsledare med personalansvar, HR-medarbetare eller för dig som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom företaget. Som chef eller arbetsledare med personalansvar kan det vara svårt att veta vilka personalfrågor som är arbetsrättsligt reglerade och vilka skyldigheter/vilket ansvar man har som arbetsgivarrepresentant. Den här utbildningen hjälper dig att förstå vilket ansvar du har som chef samt vilken roll och ansvar medarbetare respektive facket har i olika frågor. Du ökar din kunskap inom de viktigaste och vanligaste delarna inom området så att du kan känna dig tryggare i din roll som chef och arbetsgivarrepresentant och därmed undvika felbeslut och kostsamma misstag när det gäller personalfrågor. Som en seriös och professionell arbetsgivare. Under dagen får du lära dig hantera frågor om att anställa, vad som gäller under anställningen samt att avsluta anställningar. Utbildningen varvar korta teoripass med övningar och case från verkligheten. Praktiska checklistor och mallar ingår. Antal dagar: 1 Tid: 09:00 - 16:30 Pris: 7 990 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 02 apr 08 jun 24 sep 19 nov

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

UPPSÄGNINGAR - PGA ARBETSBRIST OCH PERSONLIGA SKÄL

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 1 dag
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

På den här kursen lär du dig allt du behöver veta om uppsägningar såväl på grund av arbetsbrist som av personliga skäl. Tillvägagångssättet skiljer sig väsentligt åt beroende på om uppsägningen är på grund av t.ex. en omorganisation eller den anställdes bristande prestationer eller annat beteende. Vi går igenom hur uppsägningen ska förberedas och genomföras vid arbetsbrist (fackliga förhandlingar, turordningsregler m.m.) och vid personliga skäl (olika skäl för uppsägning, varning, förbättringsplan m.m.). Vi talar också om i vilka situationer det kan vara lämpligt att istället för uppsägning träffa en överenskommelse. Vad bör en sådan innehålla och hur ska man lyckas att nå dit? Utbildningens innehåll: Uppsägningar på grund av arbetsbrist På vilka sätt kan en anställning avslutas? När är det arbetsbrist respektive personliga skäl med mera. Påkallande och genomförande av fackliga förhandlingar. När ska de anställda informeras och hur? Omplacering och turordning. Vad gäller under uppsägningstiden? Praktiska exempel och diskussion. Uppsägningar av personliga skäl Vilka åtgärder måste arbetsgivaren vidta innan det kan bli aktuellt med uppsägning av personliga skäl? När ska varning utdelas? Vad gäller särskilt kring bristande prestationer? Vad gäller kring en så kallad plan för förbättring av arbetsprestation? Genomgång av andra skäl som kan utgöra saklig grund för uppsägning; till exempel illojalitet, brott, sjukdom, alkohol- och droger med mera. Hur går man tillväga för att träffa en överenskommelse? Konkreta råd och praktiska tips. Antal dagar: 1 Tid: 09:00 - 16:30 Pris: 7 990 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 17 mar 12 maj 06 okt 03 dec

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

PERSONLIG EFFEKTIVITET

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 1 dag
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Utbildningen personlig effektivitet är praktiskt upplagd med tips och övningar kring konkreta arbetssituationer. Vi arbetar till del med Outlook/Lotus Notes som utgångspunkt. Vi utgår dock från allmänna planeringsprinciper och endast en liten del ägnas åt programvara. Det är inte tekniken i sig som är i fokus, utan förhållningssättet, även om vi också ger tips kring några av de mest tidsbesparande funktionerna. Teorier kring prioriteringar, 80/20 regeln och Eisenhower-principen om viktigt/bråttom ligger till grund för kursen. Att lära sig att styra sitt arbetsflöde och ta saker när tiden är rätt och inte när de dyker upp är en konstart i sig. Vi lär dig både tekniker och ger tips som sparat våra deltagare 3 timmar per vecka i snitt under det senaste året. Du får även med dig hem en personlig handlingsplan som du arbetat fram under dagarna utifrån din egen självskattningstest som görs under utbildningen. Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår. Antal dagar: 1 Tid: 09:00 - 17:00 Pris: 8 900 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 24 apr 28 aug 16 okt 11 dec

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

LEDARSKAP 2 - EFFEKTIVA TEAM

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 2 dagar
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Vi samtalar dagligen i hundratals olika situationer. Genom att bättre förstå kommunikation och mänsklig samvaro och hur olika stilar och personligheter samverkar i dialogen kan du genom ökad lyhördhet bli såväl bättre på att föra ut dina budskap och uppfattas klarare och tydligare. Kursen kommunikativt ledarskap och effektiva team ger dig en aktiv träning som får upp din förmåga att bli tydligare och mer fokuserad i dialogen. Personlighetsanalys för kommunikationsstilar med hjälp av DISC görs innan utbildningen för att du ska kunna arbeta med din egen profil och förstå dina egna mönster i kommunikationen. KOMMUNIKATION ÄR NYCKELN TILL EFFEKTIVA TEAM Denna ledarskapskurs utgår från Susan Wheelans modell för effektiva team och kopplar det kommunikativa ledarskapet till de olika faserna i en grupps utveckling och effektivitet. Vi bygger insikter och tekniker runt hur vi möter olika personlighetstyper, tolkar eget och andras kroppsspråk, blir medveten om vår sociala kompetens styrkor och utmaningar. Detta mynnar ut i en verktygslåda som kan användas för medarbetarnas och eget växande. Övningarna under ledarskapsutbildningen görs i mindre grupper och fokuserar på kommunikation, tydliga budskap, signaler och feedback. Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll. Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår. Antal dagar: 2 Tid: 09:00 - 17:00 Pris: 15 700 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 17 feb - 18 feb 28 maj - 29 maj 03 sep - 04 sep 08 okt - 09 okt 08 dec - 09 dec

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

PRESENTATIONSTEKNIK

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 2 dagar
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Vad är det som får vissa presentationer att lyfta? Vissa budskap att nå fram? Att vissa personer verkar så trygga i sin roll? Hur kan man skapa sig själv bättre förutsättningar för att bli lyssnad på? Under utbildningen i presentationsteknik tränar vi i praktiska situationer med aktiv feedback och videokamera. Med tydlig struktur från retorikens grunder lär du dig att bygga presentationer som når längre. ÖVNINGAR I PRESENTATIONER OCH SCENNÄRVARO Vi går igenom förberedelsefasen och den röda tråden, bygger strukturer för olika typer av presentationssituationer, gör presentationer och övningar, jobbar med kroppsspråk och scennärvaro. Du kommer på två dagar att utvecklas som presentatör och veta hur du ska använda dig av dina starka sidor och skapa större framgång vid nästa presentation. Utbildningen i presentationsteknik innehåller både en förberedande uppgift och en kvällsövning mellan dag ett och två. Max 8 deltagare. Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår. Antal dagar: 2 Tid: 09:00 - 17:00 Pris: 14 700 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 18 mar - 19 mar 15 apr - 16 apr 12 maj - 13 maj 11 jun - 12 jun 08 okt - 09 okt 25 nov - 26 nov 17 dec - 18 dec

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

LEDARSKAP 1 - NY SOM CHEF

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 3 dagar
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Vad förväntas av dig som chef? Hur leder man medarbetare som tidigare varit kollegor? Vilka lagar och regler behöver man känna till? Hur motiverar och delegerar man för bästa resultat? Hur får man en grupp att samverka och prestera? Du kommer under ledarskapsutbildningen att arbeta i olika situationer och övningar som ger dig insikter i den nya ledarrollen. Vi kommer att gå igenom teorier och konkreta verktyg i chefsrollen och öva aktivt på bland annat att delegera, ge feedback, coaching, prioriteringar, målstyrning, svåra samtal och utvecklingssamtal. Antal dagar: 3 Tid: 09:00 - 17:00 Pris: 22 200 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 17 feb - 19 feb 18 mar - 20 mar 14 apr - 16 apr 13 maj - 15 maj 15 jun - 17 jun 24 aug - 26 aug 28 sep - 30 sep 04 nov - 06 nov 07 dec - 09 dec

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

SJÄLVLEDARSKAP

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 2 dagar
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

En av de viktigare kompetenserna i dagens arbetsliv är att kunna leda sig själv. Genom förändring och genom utmanande dagar. I situationer där du kan behöva fatta egna beslut med ett ledarskap på distans eller där du utmanas och blir fångad i ett tempo som inte är hälsosamt eller där du kan tappa riktning. Kort och gott att hitta sättet att lyckas på jobbet och ha ett motiverande och hälsosamt arbetsliv med goda relationer. Oavsett om du är chef eller medarbetare. Du får verktygen för att hitta en bra väg fram i ett en snabbrörlig värld, och att bli medveten om hur du själv kan navigera i såväl egen planering som i bemötande och kommunikation med andra. Antal dagar: 2 Tid: 09:00 - 17:00 Pris: 15 700 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 19 mar - 20 mar 07 maj - 08 maj 28 sep - 29 sep 14 dec - 15 dec

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR TEAM- OCH ARBETSLEDARE

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 3 dagar
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Att vara ledare för gruppen och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta teamledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar. Feedback och coaching är viktiga inslag i rollen liksom tydlighet i värderingar och spelregler. Att veta vad som ska göras är en sak men lika viktigt är hur det görs. I kursen ledarskap för team-och arbetsledare får du redskapen att som ledare stimulera en motiverande arbetsmiljö. Arbetsledarutbildningen ger dig även praktisk träning med fokus på kommunikation och motivation. Diskussioner, erfarenhetsutbyte och egen reflektion är också viktiga delar. Du får många nya insikter och förståelse för rollen som team- eller arbetsledare. Under kursens gång tränar du också på användbara metoder för hur du coachar, fattar beslut, löser konflikter och motiverar dina gruppmedlemmar. Antal dagar: 3 Tid: 09:00 - 17:00 Pris: 22 200 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 25 mar - 27 mar 04 maj - 06 maj 15 jun - 17 jun 24 aug - 26 aug 30 sep - 02 okt 18 nov - 20 nov

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp

EFFEKTIV KOMMUNIKATION

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 2 dagar
 • Heltid
Advantum Kompetens logotyp

Effektiv kommunikation handlar om det som vi brukar kalla för social kompetens där en viktig del är att förstå sig själv och andra och att kunna anpassa sitt sätt att kommunicera. Tydliga budskap, kroppsspråk, frågor och lyssnande liksom feedback och återkoppling är del av träningsmomenten. Vi tittar även på hur försvarsmekanismer kan störa kommunikationen och hur vi kan agera för att komma förbi dessa. Före utbildningen görs en personlighetsanalys för kommunikationsstilar, Komunikationsprofil, som vi kommer att analysera och använda oss av under dagarna. Under utbildningen får du en genomlysning av kommunikation och tekniker för att samtala i olika situationer med andra. Du stärker din egen förmåga genom både övningar och feedback samt bygger på din egen självinsikt via testet som görs. Antal dagar: 2 Tid: 09:00 - 17:00 Pris: 15 700 SEK exkl. moms Alla kursdatum 2020: 05 mar - 06 mar 14 maj - 15 maj 01 okt - 02 okt

Löpande starter

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens logotyp