Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Alexander Tilly

Kompetensutveckling / Kurs

Alexander Tilly beskrivande bild

Om utbildaren

Alexander Tilly är legitimerad psykolog och en av Sveriges mest anlitade experter inom området konflikter, hot och våld. Alexander har en omfattande akademisk utbildning samt lång erfarenhet av arbete i våldsutsatta miljöer och han delar nu med sig av sina kunskaper genom webbutbildningar och föreläsningar. 

Dessa föreläsningar och webbutbildningar väver samman evidensbaserad kunskap med handfasta verktyg och efterfrågas därför av en mängd olika branscher.

Ämnen hos Alexander Tilly

  • Beteende- & Socialvetenskap

2 utbildningar hittades hos Alexander Tilly

Skräddarsydd webbutbildning om bemötande

  • Kompetensutveckling / Kurs
  • Distans
  • 1 år
  • Heltid
Alexander Tilly logotyp

Synliggör organisationens värderingar och vad de innebär i praktiken. Dela kunskap från egna medarbetare och ledande experter genom film, intervjuer, quizar och spel. Frigör tid för utbildning Gå kurs via dator, telefon eller läsplatta Välj när och var du gör kursen, i små eller stora portioner Slipp fasta kursdatum och konferenslokaler Håll kunskap aktuell Erbjud kursen till nyanställda Repetera årligen och använd kurser som kunskapsbank Diskutera aktuella avsnitt i arbetsgruppen Sammanbind kurs och vardag Filmscener och intervjuer ger konkreta målbilder Interaktiva moment ger övning Följ upp med seminarier där ni tillämpar kunskaperna Exempel på innehåll: Svåra samtal - besvärliga kunder, krävande klienter och konfliktfyllda situationer. Kommunikation och bemötande – hantera aggressiva personer och människor i kris. Riskfaktorer och konfliktförståelse – när ökar risken för hot och våld? Varför hjälper det att förstå motpartens syn på situationen? Typer av aggression - olika former av gränsöverskridande beteenden och hur de bäst bemöts. Hotfulla beteenden - hantera och värdera olika former av hot. Självinsikt – använd dina personliga resurser, känn till egna mönster och triggers. Mental förberedelse – agera klokare, snabbare och lugnare med rätt förberedelser. Konfliktpsykologi - hur påverkas vi i hotfulla situationer? Hur fatta beslut under stark stress? Krisstöd – metoder att ta hand om sig själv och stötta andra. Kostnad Offert lämnas vid begäran. https://www.youtube.com/watch?v=MndSEb76ruI&frags=pl,wn

Löpande starter

Alexander Tilly
Alexander Tilly logotyp

Föreläsningar för olika målgrupper

  • Kompetensutveckling / Kurs
  • Flera orter
  • 1 dag
  • Heltid
Alexander Tilly logotyp

Vi anpassar föreläsningar till er verksamhet och utgår från deltagarnas egen vardag. Forskningsbaserad kunskap om bemötande, aggressivitet och kommunikation varvas med välbeprövade metoder och egna erfarenheter. Våra föreläsningar innehåller de områden ni önskar, t.ex. Svåra samtal- besvärliga kunder, krävande klienter och konfliktfyllda situationer. Kommunikation och bemötande – hantera aggressiva personer och människor i kris. Riskfaktorer och konfliktförståelse – när ökar risken för hot och våld? Varför hjälper det att förstå motpartens syn på situationen? Typer av aggression- olika former av gränsöverskridande beteenden och hur de bäst bemöts. Hotfulla beteenden- hantera och värdera olika former av hot. Självinsikt – använd dina personliga resurser, känn till egna mönster och triggers. Mental förberedelse – agera klokare, snabbare och lugnare med rätt förberedelser. Konfliktpsykologi- hur påverkas vi i hotfulla situationer? Hur fatta beslut under stark stress? Krisstöd – metoder att ta hand om sig själv och stötta andra. Vi varvar diskussion, föreläsning, film och övning. Utbildningarna ger praktiskt användbara verktyg. Välj halv- eller heldagar och stora eller små grupper. Vi behöver endast whiteboard, blädderblock och projektor. Kostnad Offert lämnas vid förfrågan.

Löpande starter

Alexander Tilly
Alexander Tilly logotyp