Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Campus Nynäshamn

Yrkeshögskola (YH)

Campus Nynäshamn beskrivande bild

Om utbildaren

Hos oss finner du ett brett utbildningsutbud på flera olika nivåer.  Vårt mål är att skapa kreativa möten som öppnar för nya tankar och insikter. Tillsammans skapar vi kompetenstillväxt, utveckling och lärande. Med våra fantastiska lärare och engagerad personal överträffar vi dina förväntningar!

Via vårt kursutbud kan du skaffa dig gymnasiekompetens och behörigheter till högskolan.

Du kan också studera på Yrkeshögskolan eller högskolan via vårt lärcentrum.

Ämnen hos Campus Nynäshamn

 • Industri
 • Teknik & Ingenjör
 • Miljö & Djurvård

5 utbildningar hittades hos Campus Nynäshamn

Bryggeritekniker, 330 YH-poäng

 • Yrkeshögskola (YH)
 • Delvis distans (Nynäshamn)
 • 1,5 år
 • Heltid
Campus Nynäshamn logotyp

Vill du bli en efterfrågad bryggeritekniker som bidrar med kvalitativa produkter till en växande marknad för upplevelser inom dryckeshantverk? Bryggeritekniker - Utbildningens innehåll Utbildningen ger dig den kompetens du behöver för att jobba på ett bryggeri med produktion av kvalitetsöl. Som bryggeritekniker har du kunskap om hela bryggeriprocessen och känner till lagstiftning kring livsmedelshantering. Du har även kunskap om tillverkningsutrustning och hantering av denna. Utbildningen ger dig kompetenser i mikrobiologi, HACCP och företagsekonomi. Omfattning: 3 terminer, 330 Yh-poäng Studieupplägg: Delvis distans med seminarieträffar.

Start Vår 2022

Campus Nynäshamn
Campus Nynäshamn logotyp

Solenergitekniker, 425 YH-poäng

 • Yrkeshögskola (YH)
 • Delvis distans (Nynäshamn)
 • 85 veckor
 • Heltid
Campus Nynäshamn logotyp

Vill du bli efterfrågad i en klimatsmart bransch som växer och utvecklas? Som solenergitekniker bidrar du till att fler kan producera el med hjälp av förnyelsebara energikällor. Solenergitekniker - Utbildningens innehåll Utbildningen ger dig kompetens att självständigt ta dig an olika delar av processen med att etablera solenergianläggningar, till exempel: projektledning och rådgivning till kunder, lagstiftning och lönsamhetsberäkningar samt konkret installation och underhåll. Omfattning: 4 terminer, 425 Yh-poäng

Start 2021-08-23

Campus Nynäshamn
Campus Nynäshamn logotyp

Automationsspecialist

 • Yrkeshögskola (YH)
 • Nynäshamn
 • 4 terminer
 • Heltid
Campus Nynäshamn logotyp

Som automationsspecialist kommer du att ha specialiserade kunskaper inom automation, kvalitetssystem, arbetsmiljö, styrning, materiallära, ekonomi, arbetsledning, men också förståelse för underhållsorganisation och kommunikationens roll. En gemensam nämnare för många av Sveriges industriföretag är arbetsgivarnas stora efterfrågan på underhållstekniker med automationskompetens. Industriföretagen täcker in flera olika branscher i små och stora verksamheter; till exempel livsmedel, läkemedel, kemiska processer och fordonstillverkning. Effektivisering är ett av företagens främsta konkurrensmedel och underhållsteknikernas roll för driftsäkerheten är central. Utbildningen leder till följande yrkesroller: Automationsspecialist Automationstekniker, ospec Servicetekniker, automationstekniker Underhållstekniker Underhållstekniker, automation Underhållstekniker, vattenrening Om utbildningen Heltidsutbildning på plats. Utbildningen varar i ca 2 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF- nivå 5.

Start 2021-09-06

Campus Nynäshamn
Campus Nynäshamn logotyp

Marintekniker

 • Yrkeshögskola (YH)
 • Distans
 • 4 terminer
 • Heltid
Campus Nynäshamn logotyp

I takt med att allt mer avancerade system monteras ombord på båtar, ökar efterfrågan på marintekniker med aktuell och uppdaterad kompetens. Därför behövs det fler marintekniker med specialistkunskaper! Som marintekniker kommer du inneha specialist kunskaper inom marinteknik och båtars serviceunderhåll. Du kommer även ha färdigheter i bland annat installation och marinel, samt självständigt kunna underhålla, felsöka, diagnostisera och reparera olika marina framdrivningssystem. Efter utbildningen kan du arbeta som: Marin servicetekniker Marintekniker Behörighetskrav Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Grund för urval: Särskilt prov

Start 2021-08-30

Campus Nynäshamn
Campus Nynäshamn logotyp

Trädgårdsmästare

 • Yrkeshögskola (YH)
 • Distans
 • 4 terminer
 • Heltid
Campus Nynäshamn logotyp

Som trädgårdsmästare leder du, planerar och utvecklar trädgårdar och parkmiljöer med fokus på funktion, hållbarhet och estetik. Detta med ett hållbart klimat i åtanke. Efter utbildningen kan du kan arbeta i parker, trädgårdar, på kyrkogårdar, bostadsgårdar samt gröna gatu- och vägområden. Som färdigexaminerad trädgårdsmästare kan du också vara placerad på plantskolor, växthus och plantbutiker runt om i Sverige. Utbildningen leder till anställningar som: Trädgårdsanläggare Trädgårdsarbetare Trädgårdsmästare (privat eller offentligt) Heltidsutbildning på distans med ett antal seminarieträffar på Campus Nynäshamn varje termin. Observera att utbildningen har särskilda behörighetskrav! Läs mer på vår kurssida.

Start 2021-08-23

Campus Nynäshamn
Campus Nynäshamn logotyp