Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Dômen Konstskola

Yrkesutbildning

Dômen Konstskola beskrivande bild

Om utbildaren

Dômen konstskola erbjuder utbildningar som ger grundläggande kunskaper för konstnärliga högskoleutbildningar. Hit kan även den söka som sedan vill arbeta vidare på egen hand. Utbildningen ger de studerande nödvändig kunskap för att kvalificera sig till konstnärliga högskoleutbildningar. 

För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Undervisningen är till största delen praktisk, men föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst, konstteori, samt andra ämnen som filosofi, arkitektur, litteratur etc ingår också. 

Konstnärers arbetsfält sträcker sig i dag utanför den traditionella konstscenen och det ökar möjligheten att arbeta inom olika yrkesområden. Exempel på arbeten som utbildningen kan leda till är konstnär, designer, konsthantverkare, fotograf, filmare, attributör, scenograf, formgivare, illustratör, serietecknare, animatör, arkitekt, bildpedagog, dekoratör, landskapsarkitekt, perukmakare, kreativ konsult, etc. 

Inga särskilda förkunskaper krävs. Det är dock viktigt att betona är att urvalskriteriet helt och hållet grundar sig på bedömning av arbetsprover. För att vara behörig till utbildning på Dômen konstskola ska man ha genomgått gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Behörig att antas är också den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Samtliga behörighetskrav ska stärkas av betyg, intyg eller liknande. Dômen konstskola drivs med statliga och regionala anslag. Skolan står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och tillhör förordningen Konst- och kulturutbildningar. Utbildningen ger rätt till studiemedel under högst 80 veckor. De studerande kan även få merkostnadslån till terminsavgifter.

Ämnen hos Dômen Konstskola

 • Kultur & Design

3 utbildningar hittades hos Dômen Konstskola

Grafik - Grundläggande konstnärlig utbildning

 • Yrkesutbildning
 • Göteborg
 • 2 år
 • Heltid
Dômen Konstskola logotyp

Grafikutbildningen är mångsidig och kombinerar kurser i screentryck/serigrafi, torrnål, etsning, trä och linoleumsnitt samt fotopolymer med kurser som har ett friare upplägg. Innehållet i kurserna kan handla om olika teman och konstnärliga uttryck. Syftet är att ge de studerande god insikt i konstnärliga och grafiska processer, att vidga och fördjupa tänkandet och hitta nya arbetsmetoder. Tecknandet är viktigt och löper som en röd tråd genom utbildningen. De båda årskurserna arbetar parallellt. Det första årets grundkurser och teknikövningar lägger grunden till ett mer självständigt arbete under andra året. Utbyte mellan utbildningarna finns med som ett självklart inslag på skolan. Video och fotokurser erbjuds också årligen för den studerande att delta i. Utbildningen bedriver kontinuerligt samtal kring konstriktningar, enskilda konstnärer och verk, om konstnärliga frågeställningar och begrepp. Handledningssamtalen och gruppdiskussionerna är basen för utvecklingen av seendet. De ger också förståelse för olika typer av bildspråk, att tänka mer förutsättningslöst och fritt i det egna konstnärliga arbetet. Varje avdelning har en egen dator och tillgång till skrivare. Skolans gemensamma datorverkstad är utrustad med Mac-datorer, färgskrivare, digitala film- och stillbildskameror samt program för bildbearbetning, filmredigering m.m. Under läsåret läggs stor vikt vid framställning av dokumentation och portfolio, både skriftligt och i bild. Varje år har skolan flera videokurser. De studerande får en inblick i videokonsten som uttrycksmedel. Vi arbetar från idé till filmteknik, redigering och presentation. Kursen rymmer samtal och diskussioner kring mediets möjligheter. Pris: 11.500 kr/ termin Ansökan öppnar: 22 mars 2021

Start Höst 2021

Dômen Konstskola
Dômen Konstskola logotyp

Måleri - Grundläggande konstnärlig utbildning

 • Yrkesutbildning
 • Göteborg
 • 2 år
 • Heltid
Dômen Konstskola logotyp

Det första året är ett basår med övningar som har till syfte att utveckla bildförmågan. Teckning och måleri finns med i det dagliga arbetet. Komposition, yta, djup, form och färg är några av grundbegreppen som vi jobbar med. Vi arbetar omväxlande med gemensamma övningar och mer självständiga projekt. Den studerande får prova på olika material, både två- och tredimensionellt samt mer exprimentella uttrycksmedel, alla moment för att öka möjligheten till konstnärlig utveckling. Andra året är ett fördjupningsår, där den studerande har ett större utrymme för självständigt arbete. Öppenhet för nya tankar inom konsten och presentationer tar större plats i undervisningen. Målet är att de studerande ska komma igång med en egen process i relation till konsthistorien och samtidskonsten och därmed möta de krav som högskola och konstliv ställer. Utbyte mellan utbildningarna finns med som ett självklart inslag på skolan. Video och fotokurser erbjuds också årligen för den studerande att delta i. Utbildningen bedriver kontinuerligt samtal kring konstriktningar, enskilda konstnärer och verk, om konstnärliga frågeställningar och begrepp. Handledningssamtalen och gruppdiskussionerna är basen för utvecklingen av seendet. De ger också förståelse för olika typer av bildspråk, att tänka mer förutsättningslöst och fritt i det egna konstnärliga arbetet. Varje avdelning har en egen dator och tillgång till skrivare. Skolans gemensamma datorverkstad är utrustad med Mac-datorer, färgskrivare, digitala film- och stillbildskameror samt program för bildbearbetning, filmredigering m.m. Under läsåret läggs stor vikt vid framställning av dokumentation och portfolio, både skriftligt och i bild. Varje år har skolan flera videokurser. De studerande får en inblick i videokonsten som uttrycksmedel. Vi arbetar från idé till filmteknik, redigering och presentation. Pris: 11.500 kr/ termin Ansökan öppnar: ​​​​​​​22 mars 2021

Start Höst 2021

Dômen Konstskola
Dômen Konstskola logotyp

Skulptur - Grundläggande konstnärlig utbildning

 • Yrkesutbildning
 • Göteborg
 • 2 år
 • Heltid
Dômen Konstskola logotyp

På skulpturutbildningen arbetar vi med ett brett spektrum av uttrycksmöjligheter för att möta det utvidgade skulpturbegreppet. Under utbildningen kommer vi arbeta med exempelvis porträtt, metallbearbetning, performance, ljud, video, foto, land art, installation, social skulptur och formtagning med silikon, alginat och gips. Arbetet på avdelningen syftar till att ge en bred grundkompetens i tredimensionellt gestaltande och till att utveckla den egna form/bildvärlden. Stor vikt läggs vid att utmana den studerande och därigenom få kontakt med nya uttrycksformer. En del av utbildningen ägnas åt eget projekt. Kursupplägget löper med tvåårsintervall och de båda årskurserna arbetar gemensamt. Utbyte mellan utbildningarna finns med som ett självklart inslag på skolan. Video och fotokurser erbjuds också årligen för den studerande att delta i. Utbildningen bedriver kontinuerligt samtal kring konstriktningar, enskilda konstnärer och verk, om konstnärliga frågeställningar och begrepp. Handledningssamtalen och gruppdiskussionerna är basen för utvecklingen av seendet. De ger också förståelse för olika typer av bildspråk, att tänka mer förutsättningslöst och fritt i det egna konstnärliga arbetet. Varje avdelning har en egen dator och tillgång till skrivare. Skolans gemensamma datorverkstad är utrustad med Mac-datorer, färgskrivare, digitala film- och stillbildskameror samt program för bildbearbetning, filmredigering m.m. Under läsåret läggs stor vikt vid framställning av dokumentation och portfolio, både skriftligt och i bild. Varje år har skolan flera videokurser. De studerande får en inblick i videokonsten som uttrycksmedel. Vi arbetar från idé till filmteknik, redigering och presentation. Kursen rymmer samtal och diskussioner kring mediets möjligheter. Pris: 11.500 kr/ termin Ansökan öppnar: ​​​​​​​22 mars 2021

Start Höst 2021

Dômen Konstskola
Dômen Konstskola logotyp