Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Dômen Konstskola

Dômen Konstskola beskrivande bild

Om utbildaren

Dômen konstskola erbjuder utbildningar som ger grundläggande kunskaper för konstnärliga högskoleutbildningar. Hit kan även den söka som sedan vill arbeta vidare på egen hand. Utbildningen ger de studerande nödvändig kunskap för att kvalificera sig till konstnärliga högskoleutbildningar. 

För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Undervisningen är till största delen praktisk, men föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst, konstteori, samt andra ämnen som filosofi, arkitektur, litteratur etc ingår också. 

Konstnärers arbetsfält sträcker sig i dag utanför den traditionella konstscenen och det ökar möjligheten att arbeta inom olika yrkesområden. Exempel på arbeten som utbildningen kan leda till är konstnär, designer, konsthantverkare, fotograf, filmare, attributör, scenograf, formgivare, illustratör, serietecknare, animatör, arkitekt, bildpedagog, dekoratör, landskapsarkitekt, perukmakare, kreativ konsult, etc. 

Inga särskilda förkunskaper krävs. Det är dock viktigt att betona är att urvalskriteriet helt och hållet grundar sig på bedömning av arbetsprover. För att vara behörig till utbildning på Dômen konstskola ska man ha genomgått gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Behörig att antas är också den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Samtliga behörighetskrav ska stärkas av betyg, intyg eller liknande. Dômen konstskola drivs med statliga och regionala anslag. Skolan står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och tillhör förordningen Konst- och kulturutbildningar. Utbildningen ger rätt till studiemedel under högst 80 veckor. De studerande kan även få merkostnadslån till terminsavgifter.

0 utbildningar hittades hos Dômen Konstskola