Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Entreprenadakademin

Kompetensutveckling / Kurs

Entreprenadakademin beskrivande bild

Om utbildaren

Entreprenadakademin erbjuder webbutbildningar inom Arbete på väg och ADR 1.3, riktade till bygg- och anläggningsbranschen. Vi vill ge företag ett smidigt och effektivt sätt att utveckla sin personal och se till att de har rätt kompetens och de intyg som krävs. På så vis hoppas vi bidra till att öka kunskapen, och därmed säkerheten, i branschen.

Våra utbildningar håller högsta kvalité vad gäller såväl innehåll och upplägg som pedagogik, vilket gör kunskapen lätt att ta till sig. Självklart uppfyller de myndigheternas senaste krav och riktlinjer. För att underlätta för dig som har administrativt ansvar finns en smidig funktion för överblick och uppföljning av företagets alla kursdeltagare. Dessutom registreras alla intyg automatiskt i ID06 Kompetensdatabas och på ID06-korten. 

Vår bakgrund finns inom såväl anläggningsbranschen som läraryrket, systemutveckling, design och kommunikation – en perfekt mix för att skapa så bra webbutbildningar som möjligt. Vi var bland de första som erbjöd kurser online inom just APV och försprånget har gett oss tid att förädla och förbättra både utbildningar och it-lösningar, men vi strävar ständigt efter att utvecklas och hålla högsta möjliga klass.

Ämnen hos Entreprenadakademin

  • Säkerhet & Skydd
  • Transport, Logistik & Fordon
  • Bygg & Anläggning

2 utbildningar hittades hos Entreprenadakademin

ADR 1.3 – Farligt gods

  • Online
  • 4 timmar
  • 100%
Entreprenadakademin logotyp

Den här ADR 1.3-utbildningen riktar sig just till dig inom bygg- och anläggningsbranschen och ger dig grundkunskaper gällande transport av farligt gods – ADR. Samtidigt som den är anpassad för branschen uppfyller den de krav MSB har för en 1.3-utbildning, vilket gör att intyget självklart fungerar även för dig som arbetar i andra branscher. Det som gör den här utbildningen unik är att den tar avstamp i vardagen inom bygg och anläggning, i stället för transportbranschen, vilket gör innehållet mer relevant för målgruppen. 1.3-utbildning är ett minimikrav för alla som på något sätt är inblandade i en transportkedja av farligt gods. Alla måste gå utbildningen innan de får utföra uppgifter som rör förflyttning av farligt gods, oavsett om det gäller pappersarbete eller hantering av godset. 1.3-utbildning räcker också för förare som enbart kör farligt gods enligt lättnader eller särskilda villkor för arbetsområdet. Utbildningen ger kunskap om de risker och faror som finns med farligt gods och vilka regler som gäller för säker hantering och för att förebygga olyckor. Denna webbutbildning kan du påbörja när du vill och göra i din egen takt, när som helst, på mobil, dator eller surfplatta. Om du vill registreras ditt intyg automatiskt i ID06 Kompetensdatabas, direkt efter avklarad utbildning.

Löpande starter

Entreprenadakademin
Entreprenadakademin logotyp

Arbete på väg, Steg 1 – Komplett utbildning

  • Online
  • 4 timmar
  • 100%
Entreprenadakademin logotyp

Arbete på väg, Steg 1 riktar sig till dig som utför vägarbete eller liknande. Utbildningen är en komplett paketlösning som motsvarar Trafikverkets kompetenskrav för Arbete på väg (APV) steg 1.1, 1.2 och 1.3 (enligt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372). Det innebär att du utöver allmän grundutbildning får den kunskap som krävs vid vägarbeten som berörs av passerande fordonstrafik, oavsett om det gäller byggande, underhåll eller drift av vägar. Likaså får du den kunskap som krävs om du ska framföra någon form av väghållningsfordon, det vill säga alla fordon som används vid vägarbeten. Det gäller alltså även motorredskap och traktorer, personbilar vid exempelvis projektering och trafikdirigering, samt lastbilar som används för transporter. Denna webbutbildning kan du påbörja när du vill och göra i din egen takt, när som helst, på mobil, dator eller surfplatta. Om du vill registreras ditt intyg automatiskt i ID06 Kompetensdatabas, direkt efter avklarad utbildning. Just den här utbildningen riktar sig till dig inom entreprenadbranschen eller liknande branscher, men vi har även en motsvarande variant som riktar sig till dig som arbetar som konsult.

Löpande starter

Entreprenadakademin
Entreprenadakademin logotyp