Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Expo Media

Kompetensutveckling / Kurs

Expo Media beskrivande bild

Om utbildaren

Expo Media erbjuder skräddarsydda affärssimuleringar för att hjälpa organisationer att öka sina medarbetares förståelse för affärsmannaskap och samtidigt stärka samarbetet i teamen.

I våra affärssimuleringar är allt baserat på verklighetstrogna situationer där besluten ger konsekvenser och det finns en budget, personal och kunder att förhålla sig till för att nå resultat. Här lär man sig hur en verksamhet drivs och därmed ökar förståelsen för hur den egna organisationens mål ska uppnås.

På Expo Media har vi genomgått Prosci Change Management Certification för att bättre kunna förstå hur förändringar påverkar på individnivå. När vi handleder ledare och chefer tar vi därför med i beräkningen att varje individ behöver vara med på och förstå förändringen för att förändringsprocessen ska bli framgångsrik. 

Ämnen hos Expo Media

  • Organisation & Ledning
Logga för Expo Media

Utbildarens webbsajt

expomedia.se

2 utbildningar hittades hos Expo Media

Fyra viktiga kompetenser som Chef och Ledare

  • Kompetensutveckling / Kurs
  • Stockholm
  • 6 månader
  • 50%
Expo Media logotyp

Förstå affären - Leda individen - Leda teamet - Leda i förändring En upplevelsebaserad utbildning med enkla verktyg som har direkt koppling till din verklighet. Som chef och ledare är du framgångsrik när du kan leda ditt team och individerna så att ni med fullt engagemang når de högt uppsatta mål som du är satt att klara av. Du behöver då 4 kompetenser som du behärskar och kan använda varje dag. Utbildningen kommer ge dig kunskaper, praktiska verktyg och insikter. Du kommer få ett större självförtroende i ditt ledarskap. Efter utbildningen har du utvecklat dina kunskaper och färdigheter inom följande områden Stärkt Affärsmannaskap ger en förståelse för centrala affärsekonomiska samband - KPI’er samt målformulering med hjälp av en anpassad affärssimulering Självkännedom och att bättre förstå andras beteenden - DISC personprofil Att leda och påverka sina medarbetare eller projektmedlemmar på ett effektivt sätt - Situationsanpassat Ledarskap® Ge och ta emot feedback samt det svåra samtalet – Ett feedbackrecept Skapa Starka Team - IMGD modellen, Integrativ Model of Group Development av Susan A. Wheelan Skapa samsyn i ditt team och hur du sätter spelreglerna - Målgallret, Körschema för att sätta spelreglerna Förändringsledning - ADKAR KURSLEDARE Mårten Eklund, Expomedia AB och Johan Setterwall, Market Cap Group. Vi är certifierade i alla de modeller och verktyg som vi använder oss av och har utvecklat över 10 000 chefer och ledare i företag som If Skadeförsäkringar, ABB, Memira, Coop, Kronans Apotek, Holmen, GSK, Åke Sundvall, Seco Tools, SATS, Menigo, Preem, Svedea, Atlas Copco, Epiroc, Hannover Re m.fl. OMFATTNING - TID - PRIS 8 dagar (2+1+1+1+1+2 dagar) Kursdatum: 11–12/2, 10/3, 31/3, 28/5, 2/6, 18–19/8 Kurslokal meddelas senare Pris 49 000: - exklusive moms Anmälningsavgift 5 000:- exklusive moms Kost inkluderat men ev. logi exkluderad Gruppstorlek 8-16 deltagare Upplägget kan också företagsanpassas.

Start 2021-02-11

Expo Media
Expo Media logotyp

Affärsmannaskap för alla

  • Kompetensutveckling / Kurs
  • Stockholm
  • 2 veckor
  • 50%
Expo Media logotyp

För er som vill öka förståelsen för affärsmannaskap och ledarskap. Ni kommer få en grundläggande verktygslåda i ekonomi och ett nytt tydligare perspektiv på hur beslut kan tas och hur fokus och enkla prioriteringar skapar starkare engagemang, bättre försäljning och ökat resultat. Innehåll: Affärssimuleringar och kompletterande verktyg med fokus på utmaningar i detaljhandeln – Brädsimulering, Profit navigator, kunskapspass, övningar och tryckt material. Simuleringen finns som en paketerad 1-dagars basutbildning men nyttjas ofta i ett längre utbildningsprogram med flera moduler och verktyg Expomedia har under flera decennier utvecklat och levererat affärssimuleringar till våra kunder och vi vet att det är ett mycket effektivt sätt att utveckla sin affärsförståelse och sitt ledarskap. Affärssimuleringar är en metodik som inspirerar, engagerar, har hög inlärningseffekt och är mycket roligt vilket är en viktig komponent för inlärning. Deltagarna lär sig på kort tid hur allting hänger ihop – affärslogik, strategi, företagskultur och värderingar, ledarskap och teamwork och viktigast av allt, mötet med kunden! Våra lösningar är byggda på flexibla plattformar för att kunna användas på det mest snabba och kostnadseffektiva sättet. Det möjliggör att vi kan anpassa våra lösningar för att passa just er och er bransch. Vi utnyttjar datorer, arbetsdukar eller brädsimuleringar, tablets, mobiler och andra plattformar beroende på vad som passar bäst för kunden. Våra simuleringar kan levereras som klassrum, blended learning eller på distans och kan vara från en halv dag till flera dagars genomförande. Våra program är oftast en kombination av för och efterarbete kombinerat med en fysisk träff. Vi har både branschlösningar såväl som skräddarsydda lösningar. Utbildningen kommer ge dig kunskaper, praktiska verktyg och insikter. Du kommer få ett större självförtroende i ditt ledarskap. Utbildningarna genomförs som företagsanpassad under en eller flera dagar men kan också levereras till mindre grupper eller enskilda personer. Kontakta oss via hemsidan för mer information och priser.

Löpande starter

Expo Media
Expo Media logotyp