Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Folkuniversitetet Umeå

Yrkeshögskola (YH)

Folkuniversitetet Umeå beskrivande bild

Om utbildaren

Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.

Kunskap förändrar
Vi anser att kunskap har ett värde i sig, för den enskilde och för samhällsutvecklingen i stort. Folkuniversitetet är ett studieförbund som ska vara en naturlig mötesplats för människors fria kunskapssökande – för lärande, kulturupplevelser och möjlighet till reflektion.

Idag består Folkuniversitetet av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. I våra styrelser sitter representanter från såväl universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen.

Ämnen hos Folkuniversitetet Umeå

 • Bygg & Anläggning
 • Transport & Logistik
 • Teknik & Ingenjör

4 utbildningar hittades hos Folkuniversitetet Umeå

VVS-ingenjör, Umeå, Distans

 • Yrkeshögskola (YH)
 • Distans
 • 4 terminer
 • Heltid
Folkuniversitetet Umeå logotyp

Vi blir fler och fler i Västerbotten, vilket skapar ett ökat behov att bygga och renovera bostäder samt offentliga byggnader. Utbildning av nya VVS-ingenjörer är därför stort! Att jobba som VVS-ingenjörer innebär att du skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Som VVS-ingenjör kan du arbeta som projektledare för tekniska VVS-system i nybyggnationer eller ombyggnationer. Du kan även arbeta som konstruktör och designa tekniska system antingen för ett stort entreprenadbolag eller för ett mindre företag som specialiserat sig på VVS. Utbildningens mål Efter utbildningen har du kunskap om byggkonstruktion samt olika installationssystem. Du har färdigheter i ritningsprogrammet CAD samt specialistkunskap inom olika värme- och ventilationssystem samt klimat- och rörsystem, värmepumpar och rumskylare. Du har även kompetens att felsöka, göra kontroller samt beräkningar. Distansstudier Denna utbildning är på helfart och har fysiska träffar en gång i månaden i Umeå under hela utbildningen. Dessa moment är obligatoriska att närvara vid om de innefattar någon form av examinerande inslag som t.ex. tentamina, laborationer eller studiebesök. Omfattning Utbildningen ges på heltid under fyra terminer, ca 2 år med träffar cirka en gång i månaden i Umeå. Vad kostar det att läsa på distans? De kostnader som uppstår om du läser på distans är litteratur samt resor och kost och logi vid de fysiska träffarna. Hur mycket LIA, Lärande i arbete, innehåller utbildningen? Under sammanlagt 20 av utbildningens totalt 80 utbildningsveckor under 3 perioder är du ute på en arbetsplats, där du övar på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. När startar utbildningen och när är sista ansökningsdag? Nästa utbildningsstart är den 30 augusti 2021. Vi öppnade för nya ansökningar 25 februari och sista dag för ansökan är den 15 april 2021.

Start 2021-08-30

Folkuniversitetet Umeå
Folkuniversitetet Umeå logotyp

VA-projektör, Umeå med satellitorter: Gävle, Sundsvall, Östersund

 • Yrkeshögskola (YH)
 • Umeå
 • 4 terminer
 • Heltid
Folkuniversitetet Umeå logotyp

Som VA-projektör är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden och har möjlighet att jobba med spännande projekt och ny teknik både i Sverige och utomlands! Genom att utbilda dig till VA-projektör får du en eftertraktad yrkesprofil och goda möjligheter till anställning hos entreprenörer och konsulter men också hos kommuner. En framtida arbetsgivare kan vara företag som Ramböll, WSP, Tyrens, Sweco, Afry eller Sigma Civil. Satellitorter: på plats men samtidigt online Att läsa på en satellitort innebär att utbildningen är platsbunden till en ort (Umeå) men att det också finns möjlighet att läsa utbildningen på plats på annan ort (Gävle, Sundsvall, Östersund). Du som väljer att läsa utbildningen i t.ex. Gävle kommer ha ditt klassrum på Folkuniversitetet i Gävle och motsvarande på de andra orterna. Läraren och dina kurskamrater från andra orter finns med via Zoom som alla kopplar upp sig till. Detta är alltså inte en distansutbildning, eftersom du kommer att delta på lektionerna i realtid tillsammans med din studerandegrupp på orten du läser vid. Omfattning Utbildningen ges på heltid under fyra terminer, ca 2 år. Detta motsvarar 80 veckor fördelade på 56 veckor teori och 24 veckor LIA. Vad kostar det att läsa på distans? De kostnader som uppstår om du läser på distans är litteratur samt resor och kost och logi vid de fysiska träffarna. När startar utbildningen och när är sista ansökningsdag? Nästa utbildningsstart är den 30 augusti 2021. Vi öppnade för nya ansökningar 25 februari och sista dag för ansökan är den 15 april 2021.

Start 2021-08-30

Folkuniversitetet Umeå
Folkuniversitetet Umeå logotyp

Internationell handelslogistiker, Umeå, Distans

 • Yrkeshögskola (YH)
 • Distans
 • 4 terminer
 • Heltid
Folkuniversitetet Umeå logotyp

Växande internationell handel och skärpta miljökrav ställer krav på smarta logistiklösningar vilket leder till en ökad efterfrågan på välutbildade handelslogistiker. Att vara på rätt plats i rätt tid, är en förutsättning för en effektiv produktion och försäljning i ett företag. Efter denna utbildning kan du t.ex. arbeta som speditör (även internationellt), transportlogistiker eller trafikledare. Distansstudier Denna utbildning är på helfart och har fysiska träffar i Umeå vid 10 tillfällen under utbildningen. Dessa moment är obligatoriska att närvara vid och kan innefatta tentamina, laborationer och/ eller studiebesök. Att läsa på distans kan vara ett bra alternativ för dig som vill studera på en Yrkeshögskoleutbildning utan att flytta. Undervisningen sker på olika sätt via vår lärplattform där du hittar allt ditt kursmaterial och pratar med dina studiekamrater och lärare via video, chatt och forum. När startar utbildningen och när är sista ansökningsdag? Utbildningen startar den 9 september 2021 och sista ansökningsdag är den 15 april 2021.

Start 2021-09-09

Folkuniversitetet Umeå
Folkuniversitetet Umeå logotyp

Miljö och hållbar utveckling, Umeå, Distans

 • Yrkeshögskola (YH)
 • Distans
 • 12 veckor
 • Halvfart
Folkuniversitetet Umeå logotyp

"Hållbarhet handlar om att leva inom gränsen för vad jorden klarar, men samtidigt skapa något som ger livet högre kvalitet" Mer än hälften av Sveriges små och medelstora företag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, ett av de vanligaste områden för hållbarhetsarbete rör inköp och transport. Kompetensbehovet inom handel- och transport­näringen är därför stort då många företag efterfrågar ekonomiska, smarta och hållbara lösningar. Utbildningens mål: Efter utbildningen har du kunskaper om förutsättningar för en hållbar miljöutveckling och hur man planerar klimatsmarta transporter. Du kan juridiken som omger transporter och kan göra livscykelanalyser som utgångspunkt för förbättringsarbete och beräkna energiåtgången för olika transportlösningar. Upplägg: Utbildningen ges på halvfart distans online och du kan själv välja om du deltar på dag- eller kvällstid. Utbildningsstart: Den 30 augusti 2021 Omfattning: 12 veckor, 30 Yh-poäng, halvfart, distans Behörighet: Grundläggande behörighet samt minst två års arbetslivserfarenhet inom transport, industri, bygg, anläggningsbranschen eller handel.

Start 2021-08-30

Folkuniversitetet Umeå
Folkuniversitetet Umeå logotyp