Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Fronteria

Kompetensutveckling / Kurs

Fronteria beskrivande bild

Om utbildaren

Fronteria erbjuder företagsstöd bl.a. BehörighetsutbildningFöretagsstödISO (från tanke till cert), Internrevision och stöd till Ledningsgrupper/chefer.
Flera av våra kunder har fått hjälp med att implementera en god organisationskultur, gå från anställd till medarbetare/medansvarig, rätt nivå på policyarbetet. Vi vänder oss främst mot mindre företag < 50 anställda, vårt huvudsakliga arbetsområde går från Strömstad-Karlstad-Stockholm och söderut.

Besök vår sajt för att läsa mer om alla våra utbildningar och tjänster.

Ämnen hos Fronteria

 • Säkerhet & Skydd

3 utbildningar hittades hos Fronteria

Arbetsmiljö- & Brandskydd – Kostnadsfri behovskontroll

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Flexibel ort
 • 1 timme
 • Heltid
Fronteria logotyp

Många företagare har brister i det Systematiska Arbetsmiljö- och Brandskyddsarbetet (SAM + SBA), har Ni det i Er organisation? Många företagare uppfyller inte kraven på Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) Systematiskt Brandskyddsarbetet (SBA) Hur är kravuppfyllnaden och behovet av utbildning i Ert företag/organisation? Vi erbjuder ett kostnadsfritt möte (tar ca 1 timma) där vi tillsammans tittar på Er status. Om vi gemensamt finner något som behöver kompletteras/justeras återkopplar vi med åtgärdsförslag inom en vecka. Kontakta oss gärna för bokning. Pris Genomgången är gratis.

Löpande starter

Fronteria
Fronteria logotyp

Brandfarliga arbeten

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Flexibel ort
 • 7-8 timmar
 • Heltid
Fronteria logotyp

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos Fronteria AB får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete. Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs. Utbildningen genomförs antingen som öppen kurs för enstaka deltagare, företagsförlagd eller på distans via ZOOM. Vem riktar sig kursen Brandfarliga arbeten till? Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå denna utbildning. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av brandfarliga arbeten. Pris Från 900 kr/elev plus moms (avser max antal deltagare vid företagsförlagd kurs) Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området.

Löpande starter

Fronteria
Fronteria logotyp

ISO 9001, 14001 & 45001: Kostnadsfritt möte

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Flexibel ort
 • 1 timme
 • Heltid
Fronteria logotyp

Allt fler kunder ställer krav på att leverantörer ska vara certifierade vad gäller kvalité och miljö, ibland även arbetsmiljö. Oavsett om Ni ser behov av att ISO certifieras inom tex 9001, 14001 eller 45001 så är arbetet i ledninggruppen grundläggande för att lyckas såväl med certifikatet som den kommande företagsutvecklingen. Med tiotalet workshops guidar Vi Er igenom hela processen från genomgång av nuvarande status till att ni blir certifierade. Följande är några av punkterna som ingår på resan från tanke till certifikat: Skapa, införa och arbeta i Ledningsgrupp - Som ett första steg på vägen till ISO certifiering enligt 9001 eller för att bjuda in fler kompetenser till beslutsfattandet och underlätta förankrandet av tagna beslut i organisationen Kompetensmatris – Framtagande, inventering av nuläge och framtid. Hjälper Er att förekomma utbildningsbehovet och analysera vad såväl Ni som Era vanligaste samarbetspartners kräver Riskhantering – Från riskinventering via analys till riskmatris. Att vara van vid och återkommande utföra dokumenterad riskhantering minskar risken för olyckor och är dessutom obligatoriskt enligt AML (arbetsmiljölagen) Processer – För ISO gäller generellt, gör som Ni säger och säg hur Ni gör dvs det räcker att Ni faktiskt följer Er egen dokumentation. Processer kan förbättras och visualiseras så fler på företaget förstår hur verksamheten bedrivs och vilken roll de spelar, en ökad delaktighet ökar såväl trivsel som vinst. Om detta låter intressant, börja med att boka ett kostnadsfritt möte hos för att bedömma ert behov av utbildning inom ISO 9001, 14001 och 45001. Kontakta oss via vår hemsida för att anmäla intresse!

Löpande starter

Fronteria
Fronteria logotyp