Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Kompetensutveckla

Yrkesutbildning

Kompetensutveckla beskrivande bild

Om utbildaren

Kompetensutveckla.se är vårt varumärke och företaget bakom är ett Sundsvallsbaserat företag med verksamhet över hela Sverige. Vi har som målsättning att bli det självklara valet för alla företag och organisationer som vill höja sin personals kompetens. Vår viktigaste tillgång är våra anställda och därför vill vi bli sveriges roligaste och friskaste arbetsplats.

Ämnen hos Kompetensutveckla

 • Organisation & Ledning
 • Bygg & Anläggning
 • Säkerhet & Skydd
Logga för Kompetensutveckla

Utbildarens webbsajt

kompetensutveckla.se

4 utbildningar hittades hos Kompetensutveckla

BAS P/U - Byggarbetsmiljösamordnare Planering, projektering/utförande

 • Yrkesutbildning
 • Flera orter
 • 2 dagar
 • Heltid
Kompetensutveckla logotyp

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U) som ska utses av byggherren. Den som ska utses ska kunna styrka utbildning och erfarenhet för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS P och BAS U. Utbildningen behandlar framförallt följande punkter: Grundläggande arbetsmiljökunskaper. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete. Arbetsmiljöansvar och straffansvar. Byggherre- och projekteringsansvar. Ansvar för BAS P och BAS U. Upprättande av en arbetsmiljöplan och förhandsanmälan. Målgrupp utbildningen vänder sig till: Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats ska se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl. Utbildningens längd: 2 dagar. Pris: 9 000 SEK exklusive moms per person. I priset ingår följande: Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, kursintyg efter genomförd utbildning samt behörigheten inlagd på ditt ID06 om så önskas. Kursen ges i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med olika startdatum. För kursstarter följ länken till utbildningsarrangören.

Löpande starter

Kompetensutveckla
Kompetensutveckla logotyp

BAS P/U - Byggarbetsmiljösamordnare Planering, projektering/utförande

 • Yrkesutbildning
 • Flera orter
 • 1 dag
 • Heltid
Kompetensutveckla logotyp

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U) som ska utses av byggherren. Den som ska utses ska kunna styrka utbildning och erfarenhet för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS P och BAS U. Lämpliga förkunskaper är BAM – Utbildning eller motsvarande. Utbildningen behandlar framförallt följande punkter: Byggarbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete. Arbetsmiljöansvar och straffansvar. Arbetsgivar- och arbetstagaransvar. Byggherre- och projekteringsansvar. Ansvar för BAS P och BAS U. Upprättande av arbetsmijöplan och förhandsanmälan. Målgrupp utbildningen vänder sig till: Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats ska se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl. Utbildningens längd: 1 dagar. Pris: 5 900 SEK exklusive moms per person. I priset ingår följande: Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning. Kursen ges i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med olika startdatum. För kursstarter följ länken till utbildningsarrangören.

Löpande starter

Kompetensutveckla
Kompetensutveckla logotyp

BAM - Bättre Arbetsmiljö

 • Yrkesutbildning
 • Flera orter
 • 2 dagar
 • 50%
Kompetensutveckla logotyp

BAM – Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning. BAM – Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverket brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går. Utbildningen behandlar framförallt följande punkter: SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete. OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö. Hur deltagarna ska kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Hur deltagaren ska kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö. Hur deltagaren ska kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. Hur deltagaren ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Målgrupp utbildningen vänder sig till: Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Utbildningens längd: 2 dagar. Pris: 7 500 SEK exklusive moms per person. I priset ingår följande: Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd grundutbildning. Kursen ges i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med olika startdatum. För kursstarter följ länken till utbildningsarrangören.

Löpande starter

Kompetensutveckla
Kompetensutveckla logotyp

ABC För Skyddsombud

 • Yrkesutbildning
 • Flera orter
 • 2 dagar
 • 50%
Kompetensutveckla logotyp

ABC För Skyddsombud är en grundutbildning för skyddsombud. Deltagarna ska få en grundläggande arbetsmiljökunskap samt en god förståelse för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare, chefer, skyddsombud och övriga anställda i organisationen bör fungera. Utbildningen behandlar framförallt följande punkter: Hur skyddsombudet ska kunna samverka i organisationen för att hantera arbetsmiljöfrågor. Hur skyddsombudet ska medverka vid undersökningar av risker och genomförandet av förebyggande insatser. Hur Skyddsombudet ska kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. Hur skyddsombudet ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Hur skyddsombudet kan agera för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vilka rättigheter och skyldigheter skyddsombudet har. Målgrupp utbildningen vänder sig till: Skyddsombud eller arbetsmiljöombud som behöver en grundutbildning för skyddsombud för att förstå sin roll och har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Utbildningen lämpar sig också för chefer och arbetsledare som behöver mer kunskap om skyddsombudets roll och uppgift. Utbildningens längd: 2 dagar. Pris: 7 900 SEK exklusive moms per person. I priset ingår följande: Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd grundutbildning för skyddsombud. Kursen ges i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med olika startdatum. För kursstarter följ länken till utbildningsarrangören.

Löpande starter

Kompetensutveckla
Kompetensutveckla logotyp