Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Kravkompetens

Kompetensutveckling / Kurs

Kravkompetens beskrivande bild

Om utbildaren

Vi är den största plattformen i Sverige som erbjuder bygg, industri, entreprenad och arbetsmiljöutbildningar helt online. På vår plattform kan beställare och kursdeltagare från olika branscher få den expertkompetens de behöver med de senaste kompetenskraven.

På Kravkompetens samlar vi all kompetens på ett och samma ställe för att göra det så effektivt både för enskilda kursdeltagare och för företag. Vi baserar även alla kursernas innehåll på arbetsmiljöverkets senaste råd.

Kravkompetens är ett ackrediterat utbildningsföretag och du kan smidigt registrera alla dina kurser i ID06. 

Ämnen hos Kravkompetens

 • Bygg & Anläggning
 • Industri
 • Säkerhet & Skydd
Logga för Kravkompetens

Utbildarens webbsajt

kravkompetens.com

3 utbildningar hittades hos Kravkompetens

Bas P / Bas U | Webbutbildning

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Online
 • Ca 6 timmar
 • Heltid
Kravkompetens logotyp

Denna webbaserade utbildningen för byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till dig som ska ta emot och ansvara för delegerande arbetsmiljöuppgifter, både internt i ett företag samt äga rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandetskedet (BASU). Denna kursen lämpar sig även för fastighetsbolag, kommuner m.m som utför anläggningsarbete. Webbutbildningen Bas P / Bas U följer arbetsmiljöverkets rekommendationer och motsvarar 3 heldagars utbildning på plats. Du genomför utbildningen i din egna takt men har tillgång till materialet i 1 år. Efter slutförd utbildning får du ett kompetensbevis med giltighetstid på 5 år. Efter genomförd utbildning ska du kunna: Uppvisa kunskap inom de nya regler, lagar och förordningar som gäller. Arbetssätt för hur BAS-P och BAS-U agerar och arbetar och verka som dessa. Ökad förmåga att organisera upp arbetet Praktiskt hantering BAS P Praktisk hantering BAS U Mer kunskap om olika föreskrifter inom området Göra tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandet Uppvisa en större förmåga att bereda arbetsmoment

Löpande starter

Kravkompetens
Kravkompetens logotyp

Bättre Arbetsmiljö (BAM) | Webbutbildning

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Online
 • Ca 8 timmar
 • Heltid
Kravkompetens logotyp

Oavsett storlek på organisation och även hur proaktiv man är i sitt arbetsmiljöarbete kommer det alltid existera utmaningar. För att säkerställa en god arbetsmiljö långsiktigt krävs ofta färdigheter, verktyg, metoder och lösningar. Goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö gynnar alla och är något som alla på arbetsplatsen måste medverka för att uppnå. I den här kursen får du goda kunskaper som förbereder dig för ditt dagliga arbetsmiljöarbete. Efter genomförd kurs kan du känna dig trygg att du har de verktyg som krävs för att skapa rätt rutiner, bedöma risker och att vidta rätt åtgärder. Målgrupp BAM – Bättre Arbetsmiljö vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Efter genomförd utbildning: Deltagaren ska få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Efter utbildningen ska du känna dig säker med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker och arbetar förebyggande samt hur du söker reda på rätt information. Plock ur kursinnehåll: Lagar & Regler Ansvar och roller Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Skyddsombud Risker Riskanalys Psykiskt ohälsa Ergonomi COVID-19 och att arbeta hemifrån

Löpande starter

Kravkompetens
Kravkompetens logotyp

Allmän Ställningsutbildning 2-9 m | Webbutbildning

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Online
 • Ca 8 timmar
 • Heltid
Kravkompetens logotyp

Kursen Allmän Ställningsutbildning vänder sig till ställningsbyggare, arbetsledare och alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter. Enligt AFS 2013:4 15 § ska uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne ska ha genomgått allmän eller särskild ställningsutbildning samt ha minst den teoretiska utbildningsnivån som de som utför arbetet har. De som utför arbetet ska ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som ska utföras inklusive de särskilda risker detta kan medföra. Om dokumentationen inte kan visas upp kan arbetsgivaren få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska i så fall betalas för varje arbetstagare som inte kan visa att han eller hon har den utbildning som krävs för det aktuella arbetet. Efter genomförd kurs ska du kunna: Visa förståelse av planer och säkerhet för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga Åtgärder för att förebygga risk för fall av personer eller föremål Säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som påverkar säkerheten negativt vid den berörda ställningen Villkor beträffande tillåten belastning Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med uppförande, nedmontering eller ändringar kan medföra

Löpande starter

Kravkompetens
Kravkompetens logotyp