Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Malmfältens BolagsKonsult

Kompetensutveckling / Kurs

Malmfältens BolagsKonsult beskrivande bild

Om utbildaren

MBK AB erbjuder kompletta lösningar och tjänster inom arbetsmiljö-, ledarskaps-, krav- och säkerhetsutbildningar.

Heta arbeten, mobila arbetsplattformar, fallskyddsutbildning, travers, säkra lyft, truck och maskinutbildningar

Ämnen hos Malmfältens BolagsKonsult

  • Bygg & Anläggning
  • Säkerhet & Skydd
Logga för Malmfältens BolagsKonsult

Utbildarens webbsajt

mbk.se

2 utbildningar hittades hos Malmfältens BolagsKonsult

Heta arbeten och Brandfarliga arbeten

  • Kompetensutveckling / Kurs
  • Gällivare
  • 6,5 timmar
  • Heltid
Malmfältens BolagsKonsult logotyp

Heta arbeten är en utbildning som informerar och gör deltagaren medveten om de stora brandrisker arbetet kan innebära. Det krävs utbildning om arbetet är brandfarligt. Ett giltigt certifikat för Heta arbeten erhålles efter avklarat slutprov. För att få arbeta med heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser i Sverige och försäkringar ska gälla så måste man vara certifierad av brandskyddsföreningen Sverige eller SVEBRA utbildning, eller motsvarande organisationer i de andra nordiska länderna utom Island, och ha ett skriftligt eller digitalt[1] tillstånd utfärdat av en tillståndsansvarig. Certifikatet gäller i fem år och måste efter det förnyas. Arbeten i verkstadslokaler eller andra anpassade lokaler kräver ingen certifiering eller att tillstånd utfärdas vid arbete. Försäkringar för villor och fritidshus saknar skrivningar om krav på utfärdade tillstånd eller certifiering. Det innebär att ägaren kan utföra heta arbeten utan att vara certifierad, men en entreprenör måste följa sina försäkringsvillkor och detta innebär att entreprenören måste ha ett tillstånd utfärdad av en tillståndsansvarig vid arbete i en villa eller fritidshus. Arbetena ska utföras på ett sätt så att brand inte kan uppstå om privatpersonen utför arbetena själv. Även jordbruk har egna regler för Heta Arbeten. Ur innehållet Lagar och anvisningar Försäkringsvillkor Brandrisker Säkerhetsregler Förebyggande arbete Släckmedel och släckutrustning Släckövning Certifikatet är giltigt i 5 år, och erhålles efter avklarat slutprov. Fika och lunch ingår. Målgrupp Alla som arbetar med något verktyg som alstrar värme eller avger gnistor med risk för brand tex svetsning, lödning, vinkelslip. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Ort Möjlighet att ansluta genom online

Flera starter

Malmfältens BolagsKonsult
Malmfältens BolagsKonsult logotyp

Bättre Arbetsmiljö (BAM)

  • Kompetensutveckling / Kurs
  • Flexibel ort
  • 3 dagar
  • Heltid
Malmfältens BolagsKonsult logotyp

BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som är framtagen av bland annat Svenskt Näringsliv, PTK och LO och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn om vad grundläggande arbetsmiljökunskap är för någonting. Den ger dig grundläggande arbetsmiljökunskaper och insikter kring hur ett gott arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Vad innefattar utbildningen Bättre Arbetsmiljö (BAM) Du får en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. I sällskap med andra kursdeltagare får du arbeta med ”fiktiva” problemlösningar. Du får genom praktiska övningar lära dig hur du startar upp, organiserar och underhåller en systematiserad arbetsmiljöpolicy hemma på ditt företag så alla blir nöjda och glada, även Arbetsmiljöverket. Vad är skillnaden på BAM och SAM? BAM är namnet på en utbildning medan SAM är en AFS eller föreskrift som Arbetsmiljöverket har publicerat och som ingår i deras författningssamling. SAM är ett arbetsmiljöledningssystem och kan beskrivas som en organisations policy och arbete för att upp nå vissa fastställda mål. Man kan även arbetsmiljöcertifiera sig enligt Systematiskt ArbetsMiljöarbete AFS 2001:1. Naturligtvis så utbildar vi även i SAM. Utbildningen genomförs av Diplomerad instruktör. Vem vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till chefer på alla nivåer: skyddsombud, arbetsmiljö- och säkerhetsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare samt alla andra som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Pris Per person 6 500 SEK exkl moms

Löpande starter

Malmfältens BolagsKonsult
Malmfältens BolagsKonsult logotyp