Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Petrina & Partners

Yrkesutbildning

Petrina & Partners beskrivande bild

Om utbildaren

På Petrina & Partners utvecklar vi människor och organisationer och får de att frodas tillsammans.

Sedan starten 2006 har vi jobbat med förändringsprocesser och långsiktiga strategiska samarbeten med våra kunder. Vi hjälper er att utveckla och förbättra relationerna i er organisation genom att utmana de invanda normerna, attityderna och företagskulturerna som finns.

Vi fokuserar på att hjälpa er att skapa strategiska processer och en företagskultur som underlättar medarbetares utveckling av god självkänsla. Förbättrad självkänsla hos medarbetarna är vi övertygade om har ett samband med produktiviteten och utifrån det påverkas även resultatet.

Ämnen hos Petrina & Partners

  • Organisation & Ledning
Logga för Petrina & Partners

Utbildarens webbsajt

petrinapartners.se

2 utbildningar hittades hos Petrina & Partners

Integralt Ledarskap®

  • Yrkesutbildning
  • Flera orter
  • 2 veckor
  • 50%
Petrina & Partners logotyp

Långsiktigt framgångsrika organisationer byggs genom att strategiskt och systematiskt stödja individens utveckling till god självkänsla. Det skapar trygga och flexibla ledare och chefer med förmåga att skapa goda relationer och leda förändring och förnyelse. Det bidrar till positiva resultat. En organisation består av individer, kulturer, system och mål. Utbildningen Integralt Ledarskap® fokuserar på det ständiga samspelet mellan dessa intressen och hur de påverkar varandra. Målet är att skapa en organisation där alla delar är integrerade och utvecklas i samma takt. Därför kallar vi det Integralt Ledarskap®. Integralt Ledarskap® omfattar tre moduler i internatform med totalt nio dagars utbildning och en uppföljningsdag Modul 1 - Inre ledarskap 3 dagar Den första modulen handlar om personlig utveckling och självinsikt. Vi kallar det Inre Ledarskap - att leda sig själv. Modul 2 - Ledarskap i svåra situationer 3 dagar Här söker vi ökad effektivitet som ledare genom att utveckla förmågan att lösa problem och intressemotsättningar i samarbete med andra. Modul 3 - Leda andra 3 dagar I modul tre fokuserar vi på det yttre ledarskapet - att leda andra till satta mål, med hänsyn till gruppers och individers olika mognadsgrad och tillhörande behov. Uppföljningsdag Vi återsamlas en dag en tid efter programmets slut för att följa upp utvecklingen Investering 50 000 SEK exkl moms. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Flera starter

Petrina & Partners
Petrina & Partners logotyp

Intensivkurs ledarskap

  • Yrkesutbildning
  • Flera orter
  • 2 dagar
  • 50%
Petrina & Partners logotyp

2 dagars internat med fokus på ditt ledarskap Utbildningen hjälper dig att stärka din förmåga och trygghet som ledare genom ökad självinsikt och förståelse för hur du effektivt leder team och medarbetare. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv feedback. Vi berör sambandet mellan den gruppdynamik som råder i ett team och kopplingen till ledarskapet samt hur du genom ett anpassat ledarskap kan utveckla både individer och grupper. Praktiska verktyg blandas med upplevelsebaserade övningar och korta teoriblock. Ur innehållet: • min självkänsla • öppenhet • mina beteenden och försvar • gruppdynamik och grupputveckling • utvecklande ledarskap • personlig utvecklingsplan Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som vill använda mer av dig själv som ledare och utforska kopplingen mellan inre och yttre ledarskap Kursmål: Ökad insikt i hur jag påverkas av och påverkar andra Bättre förståelse för egna attityder och beteenden Förståelse för gruppdynamik och koppling till ledarskapet Investering: 11 500 kr exkl. moms. I priset ingår: - 2 heldagars utbildning - Förberedande material - Kursdokumentation Konferenskostnad tillkommer. Kursen ges i Malmö, Luleå och Stockholm.

Flera starter

Petrina & Partners
Petrina & Partners logotyp