Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Trivector Logiq AB

Kompetensutveckling / Kurs

Trivector Logiq AB beskrivande bild

Om utbildaren

Trivector LogiQ är en samarbetsparter inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, affärsutveckling och processbaserad verksamhetsutveckling. Sedan 1996 har vi hjälpt våra kunder att skapa en bestående konkurrensförmåga. Vi erbjuder både konsulttjänster och utbildningar inom verksamhetsutveckling. I alla våra utbildningar varvas undervisning med praktiska moment där du får möjlighet att testa verktyg och metoder som du sen kan tillämpa i den egna verksamheten. Att vara inspirerad efter en kurs är nödvändigt, men inte tillräckligt. För att det ska löna sig måste man kunna tillämpa sin kunskap och åstadkomma resultat. Vår ambition är att du efter utbildningen ska kunna åka hem och direkt påbörja arbetet. 

Vi erbjuder även företagsinterna utbildningar samt inspirationsföreläsningar för både ledningsgrupper och medarbetare, skräddarsydda efter era behov och er verksamhet.

Ämnen hos Trivector Logiq AB

 • Organisation & Ledarskap
Logga för Trivector Logiq AB

Utbildarens webbsajt

www.trivector.se

4 utbildningar hittades hos Trivector Logiq AB

Processorientera verksamheten

 • Distans
 • 3 dagar
 • Egen takt
Trivector Logiq AB logotyp

Kursen ger dig metoder och verktyg för att planera, driva och koordinera processorientering. Du får modeller för att mäta verksamhetens processmognad samt kunskap om vilka roller och strukturer som behövs för att utveckla och leda processorienterat. Detta är en kurs för organisationer som vill utveckla sin förmåga att koppla strategiska mål till en engagerande vardag där samarbete och effektivt värdeskapande är i fokus! Efter kursen kommer du ha: God förståelse för processorientering – från koncept till genomförande Kunskap att identifiera behov och möjligheter för processorientering i egen verksamhet och föreslå en genomförbar väg framåt Perspektiv och metoder för att driva och leda processorientering i din egna verksamhet med mera Vem riktar sig kursen till? Kursen vänder sig till en bred grupp av ledare, linjechefer, medledare och verksamhetsutvecklare som vill veta mer, står inför eller genomför processorientering. Kursprogram Kursen är fördelad på tre dagar där undervisning varvas med praktiska uppgifter som du sen kan tillämpa i din verksamhet. Uppgifterna utförs individuellt och efter angiven tidsram. Kursen genomförs av Anders Ljungberg som har närmare tre decenniers erfarenhet av att motivera, förklara och genomföra processorientering. Varmt välkommen att läsa mer på vår kurssida!

Flera starter

Trivector Logiq AB
Trivector Logiq AB logotyp

Utveckla processer – för bestående förändring

 • Distans
 • 2,5 dagar
 • Egen takt
Trivector Logiq AB logotyp

Den här kursen ger dig kunskap om de metoder och verktyg som behövs för att framgångsrikt planera och genomföra processutvecklingsprojekt. Du lär dig F-ektiv, en projektmodell för processutveckling som vi själva arbetar efter i processutvecklingsprojekt. Modellen ger ett metodiskt tillvägagångssätt för att ta verksamheten från målbild till förbättrad process – från möjlighet till verklighet, från idé till en bestående förändring. Centralt i kursen är att vi redan från början fokuserar på att processen skall användas i praktiken och du får möjligheten att testa och lära dig olika analysmetoder som används vid processutvecklingsprojekt. I kursen ingår omfattande dokumentation, bestående av metodmallar och verktyg samt boken Processbaserad verksamhetsutveckling. Efter kursen har du: Kunskap för att planera och driva processutvecklingsprojekt Kunskap att använda olika analysmetoder för processutveckling Insikt i vad det krävs att lyckas med ett förändringsarbete samt kunskap om tillämpningsbara verktyg för att driva förändring Kunskap att identifiera processers utvecklingsmöjligheter för att sen utveckla och tills sist implementera den förbättrade processen Mer information får du genom att ladda ner vår kursbroschyr som finns på vår utbildningssida. Vem riktar sig utbildningen till? Kursen vänder sig främst till dig som verksamhetsutvecklare -som arbetar med utveckling av processer i projektform. Du kan exempelvis jobba som processledare, projektledare eller kvalitetsansvarig. Kursprogram: Kursen är fördelad på 2,5 dagar där undervisning varvas med praktiska uppgifter som du sen kan tillämpa i din verksamhet. Varmt välkommen att läsa mer på vår kurssida!

Flera starter

Trivector Logiq AB
Trivector Logiq AB logotyp

Certifierad processutvecklare

 • Online
 • Max 18 månader
 • Egen takt
Trivector Logiq AB logotyp

Ta chansen och certifiera dig inom processutveckling. Utbildningsprogrammet Certifierad processutvecklare ger dig grundstenarna en verksamhetsutvecklare eller processutvecklare måste besitta för att kunna hantera de utmaningarna som uppstår i och med dagens snabba förändringstakt och ökade krav. Du får konkreta verktyg och metoder på hur du kan förbättra den interna effektiviteten och öka kundnöjdheten i din verksamhet. Undervisning varvas med praktiska moment där du får möjlighet att tillämpa olika metoder för processutveckling, processkartläggning och processmätning både under kurstillfällen och i den egna verksamheten. För att säkerställa att du får ut maximal nytta av din utbildning erbjuder vi dig en personlig coach som stöttar dig under hela programmet. Din personliga coach kommer att vara någon av våra seniora konsulter. De har en gedigen erfarenhet av processbaserad verksamhetsutveckling och har under åren jobbat med flera olika verksamheter, både inom privat och offentlig sektor. Certifieringen utförs utifrån boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling”. Boken är den mest använda inom området och används på fler än 20 olika universitet och högskolor. Under programmet lär du dig att: Identifiera förbättringsmöjligheter inom din verksamhet samt att verkställa och driva förändringsarbeten som leder till bestående resultat. Rita processkartor och skapa hållbara samarbeten över organisatoriska gränser. Du får metoder och verktyg som hjälper dig att skapa en samsyn av verksamheten. Jobba kontinuerligt med att förbättra verksamheten utifrån kund, medborgare eller brukare samt att agera agilt och anpassa verksamheten efter dagens snabba utvecklingstakt. Utveckla mätsystem för verksamhetens processer. Du lär dig avgöra vad som är viktigt att mäta, hur du ska gå tillväga och följa upp resultat. Vem riktar sig kursen till? Kursen riktar sig till dig som idag jobbar som verksamhetsutvecklare eller processledare Kursprogram Samtliga programdeltagare tilldelas studielitteratur och jobbar aktivt med boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling” både inför kurserna och under utförandet av hemuppgifterna. Programmet består av fyra kurser. Mer info finns på vår utbildningssida. Pris: 75 000 kr exkl. moms I priset ingår kurslitteratur och kursdokumentation. Varmt välkommen att läsa mer på kurssidan!

Löpande starter

Trivector Logiq AB
Trivector Logiq AB logotyp

Kartlägga och dokumentera processer

 • Flera orter
 • 1,5 dagar
 • Egen takt
Trivector Logiq AB logotyp

Den här kursen ger dig kunskap om processkartläggning och du lär dig skapa processkartor och dokumentation som är så attraktiv att medarbetare vill och kan använda den. Du lär dig hantverksarbetet – hur man ritar processkartor och använder olika komponenter, symboler och kopplingar för att visualisera processkartan på ett sätt som tillför nytta till verksamheten. Kursen ger dig metoder och verktyg för att planera och driva ett processkartläggningsprojekt och du får insikt i hur processdokumentationen kan användas i ditt dagliga arbete. KOM-IGÅNG-HJÄLP! Våra erfarna processpecialister ger dig en timmes konsultation och feedback på din nästa processkarta som du gör efter kursen. Vem riktar sig kursen till? Kursen vänder sig till personer som skall driva eller aktivt delta i kartläggning och dokumentation av olika processer. Kursprogram Kursen är fördelad på 1,5 dagar där uppgifterna utföras individuellt och efter angiven tidsram. Hört från tidigare kursdeltagare "Kursledaren är kunnig och engagerad" "Kursen gav en inblick i hur man dokumenterar processer på ett bra sätt" Varmt välkommen att läsa mer på kurssidan!

Flera starter

Trivector Logiq AB
Trivector Logiq AB logotyp