Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Wenell

Kompetensutveckling / Kurs

Wenell beskrivande bild

Om utbildaren

Wenell är ett av Nordens ledande konsult- och utbildningsföretag. Vi hjälper våra kunder att lyckas med projekt- och förändringsledning, samt sitt ledarskap.

Gå en kurs – på distans!
Med tanke på dagens situation håller vi på att anpassa våra utbildningar, för att kunna genomföra våra kurser på distans. Den 20 april startar vi den första distansutbildningen, som vi valt att kalla ”Styra och Stödja – Distansutbildning” och den 22 april genomför vi ”Praktisk Projektledning – Distansutbildning”.

Innehållet kommer vara detsamma, men formatet blir annorlunda.

Ämnen hos Wenell

 • Organisation & Ledning
Logga för Wenell

Utbildarens webbsajt

www.wenell.se

9 utbildningar hittades hos Wenell

Projektnäring

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 4 timmar
 • Heltid
Wenell logotyp

Projektnäring är en mötesplats för alla som vill vidareutvecklas inom professionellt projektarbete och nätverka med andra projektproffs. Projektnäring startade hösten 2011 och varje år hålls en vårträff och en höstträff under en förmiddag och avslutas med gemensam lunch. Till varje träff kommer två inspirerande föreläsare som ger dig nya och utmanande perspektiv på projektledning och ledarskap som utvecklar dig i din roll. Genom vårt samarbete med Svenska Projektakademien utses varje år Årets Projektledare på Projektnärings höstträff och du får ta del av vinnarens erfarenheter, lärdomar och nycklar till framgång. Förutom att du kan köpa en singelbiljett har vi även förmånliga paketerbjudanden. Projektnäring är en oberoende och icke vinstdrivande satsning för kompetensutveckling och har som syfte att vidareutveckla projektledare. Allt eventuellt överskott går till genomförande av kommande träffar och deltagarna ges möjlighet att påverka inriktningen på kommande träffar. Många deltar regelbundet och tar chansen att genom Projektnäring bygga upp ett nätverk med andra projektproffs i Sverige. Välkommen du också! Omfattning En halvdag. Pris 1 500:- exkl. moms 1 875:- inkl. moms

Löpande starter

Wenell
Wenell logotyp

PMI certifiering - Preparandkurs

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Flera orter
 • 1 månad
 • 50%
Wenell logotyp

Vill du utmärka dig som Projektledare? En certifiering från världens ledande organisation inom professionell projektledning hjälper dig att nå dit. PMP® står för ”Project Management Professional” och är en av världens mest etablerade certifieringar. Ca 2 000 personer är certifierade i Sverige och omkring 760 000 över hela världen. Certifieringen utfärdas av Project Management Institute. De senaste åren har hundratals personer deltagit i våra preparandutbildningar inför sin PMI-certifiering. Under kursens fyra dagar går vi igenom kunskapsområdena enligt PMBOK®. Du kommer att stärka dina kunskaper inom Professionell Projektledning samtidigt som du får en bra grund för att klara en PMP® certifiering. Kursen fungerar också för dig som siktar på en CAPM® certifiering. Omfattning 2 + 2 dagar med lärarledda självstudier mellan kurstillfällena. Pris 26 900:- exkl moms 33 625:- inkl. moms

Löpande starter

Wenell
Wenell logotyp

Styra & stödja projekt

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Flera orter
 • 1 dag
 • Heltid
Wenell logotyp

Framgångsrika projekt kan efteråt ofta uppvisa ett väl fungerande samspel mellan projektbeställare och projektledare. Som ytterst ansvarig för projektet och för att projektledare och projektgrupp ska ges rätt förutsättningar och stöd, har projektbeställaren och styrgruppen en nyckelroll. Förmågan att klara den svåra balansen mellan att styra när situationen kräver det och att stödja när det behövs, är många gånger avgörande. Utbildningen syftar till att ge ledningspersonal djupare förståelse för styrgruppsarbete samt för beställarrollen och dess betydelse. Med kunskaper från denna kurs får deltagarna större möjligheter att utveckla sin organisations förmåga att driva projekt. Omfattning En heldag: kl. 09.00 – 17.00 Pris 7 450:- exkl moms 9 313:- inkl. moms

Flera starter

Wenell
Wenell logotyp

Praktiskt ledarskap

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 1 månad
 • 50%
Wenell logotyp

Att leda ett projekt är krävande. Det temporära ledarskapet för ett projekt innehåller många utmanande moment. Du måste snabbt etablera dig i ledarrollen och under tidspress leverera resultat. Utmaningen ligger i att själv hålla ihop helheten och samtidigt få medarbetarna att prestera på hög nivå genom att delegera och motivera. Du behöver kraftfulla redskap och tydliga ledstänger för att hantera denna ledarutmaning, på ett positivt sätt i olika situationer. Syftet med utbildningen är att utveckla dina färdigheter och ge dig verktyg att hantera olika ledarsituationer. Under utbildningen tränar vi grundläggande ledarskapstekniker som t ex målstyrning genom feedback, hur man mobiliserar entusiasm och kraft genom ett motiverande ledarskap samt hur man coachar sina medarbetare för att de ska få ut sin fulla potential. Omfattning Fyra dagar uppdelat på två plus två dagar med uppgift att träna kursens färdigheter i vardagssituationer under mellanperioden. Pris 26 900:- exkl moms 33 625:- inkl. moms

Wenell
Wenell logotyp

Agil projektledning

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Flera orter
 • 2 dagar
 • Heltid
Wenell logotyp

Scrum, Lean och andra Agila angreppssätt. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt med krav på snabbrörlighet och flexibilitet. Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer. Agila metoder, såsom Scrum, såg dagens ljus under 90-talet inom framförallt systemutveckling. Allt fler har blivit nyfikna på Agila metoder och de börjar nu få spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar! Agil Projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en förståelse för vad Agile är och hur Agila metoder, tekniker och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik. Konkreta metoder och enkla praktiska verktyg som ni kan börja använda direkt varvas med lite mer teoretiska resonemang om när de olika delarna passar bäst och hur de ska användas. Omfattning 2 heldagar, 16 timmar. Pris 14 500:- exkl moms 18 125:- inkl. moms För aktuella kursstarter läs mer hos utbildaren.

Flera starter

Wenell
Wenell logotyp

Praktisk projektledning - Steg 2

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Flera orter
 • 3 månader
 • 50%
Wenell logotyp

Fokus på genomförande och avslut av projekt. Många av verktygen inom projektledningsläran ska säkra en effektiv projektstart – men sedan då? Hur driver du projektet i mål? I genomförandefasen förväntas man kunna hantera såväl uppgiften som projektteamet och individerna. Detta i en miljö som påverkar projektet. Praktisk projektledning steg 2 fokuserar på genomförande och avslut av projekt. Syftet är att rusta dig som projektledare för de utmanande situationer som kan uppstå. Efter genomgången utbildning inklusive coaching kommer du att kunna: Utgå ifrån dina egna och projektgruppens styrkor förstå relationers betydelse för ett effektivt projektgenomförande Kommunicera effektivt t.ex. att hålla energigivande och strukturerade möten Använda visualiseringstekniker för att illustrera framåtskridande Följa upp projektet för att åstadkomma resultat Koordinera och samordna alla insatser Hantera osäkerhet och behärska ändringshantering Få fram beslut Säkra kompetens genom egna och andras nätverk Hantera leverans och initialt nyttjande Avsluta projektet och säkra lärdomar Omfattning Tre heldagar, 27 timmar, därefter en egen arbetsperiod under ca 3 månader samt ett avslutande coachmöte på ca två timmar. Pris 20 900:- exkl moms 26 125:- inkl. moms

Flera starter

Wenell
Wenell logotyp

Applied project management

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 4 dagar
 • Heltid
Wenell logotyp

Engelskspråkig kurs som motsvarar Praktisk projektledning. A concentrated foundation course with a holistic view of project management. Projects are not a new concept, but today they are more common than ever. We are increasingly faced with situations where we are obliged to collaborate across traditional boundaries and can benefit from other’s strengths and differences. You learn how to handle several stakeholder´s different expectations, formulate objectives, define roles to get good interaction, even with those using and maintaining the result. Applied project management is a concentrated basic course that gives you a holistic view of project work. Focus is your role as project manager, highlighting simple, practical tools you can use directly. The entire project workflow is discussed, with emphasis on the preparation phase. Scope Four full days, in total 35 hours including a few hours of preparation at home. Price 26 900 SEK exkl moms 33 625 SEK inkl. moms

Wenell
Wenell logotyp

Praktisk projektledning

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Flera orter
 • 4 dagar
 • Heltid
Wenell logotyp

Koncentrerad basutbildning med helhetssyn på projektarbete. Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter blir allt fler. Du lär dig bl.a. att hantera många intressenters olika förväntningar, formulera mål, definiera roller för att få till en bra samverkan, även med de som ska nyttja och förvalta resultat. Praktisk projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på projektarbete. Rollen som projektledare står i fokus och tyngdpunkten ligger på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet. Vi går igenom hela projektflödet från idé till nyttjande och lägger särskild vikt vid förberedelserna. Omfattning Fyra heldagar, totalt 35 timmar inklusive några timmars förberedande arbete på hemmaplan. Pris 26 900:- exkl moms 33 625:- inkl. moms För aktuella kursstarter läs mer hos utbildaren.

Flera starter

Wenell
Wenell logotyp

Projektledarprogrammet

 • Kompetensutveckling / Kurs
 • Stockholm
 • 6 månader
 • 50%
Wenell logotyp

Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metodkompetens och beteendekompetens. I Projektledarprogrammet integrerar vi praktiska gruppövningar i projektmetodik med individuell färdighetsträning i olika övningar och rollspel för att belysa ledarskap och kommunikationsaspekterna på projektledning. Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning. Projektledarprogrammet ger dig metoderna, verktygslådan och erfarenheten för att hantera de situationer som uppstår i projektet. Det ger dig tyngd, styrka och självförtroende att hantera olika typer av situationer, t.ex. hur du ska göra en realistisk projektplan, förankra en projektbeskrivning i styrgruppen eller hantera en konflikt på ett projektmöte. Omfattning Projektledarprogrammet genomförs under fyra etapper på totalt 10 dagar (3+2+2+3). Pris 61 900:- exkl moms 77 375:- inkl. moms För fler aktuella kursstarter läs mer hos utbildaren.

Flera starter

Wenell
Wenell logotyp