Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Diplomerad HR-specialist

Sensus
HR & Personal
Diplomerad HR-specialist beskrivande bild

Sammanfattning

Utbildningstyp
Yrkesutbildning
Takt
Deltid
Längd
3 terminer
Pris
113 700 kr
CSN
Nej
Läs mer och ansök

Kort om utbildningen

Som diplomerad HR-specialist har du en generalistkompetens inom HR-frågor. Du kan arbeta med individer, grupper och organisation, på såväl operativ som strategisk nivå.

Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll. Du får kunskap som gör att du kan arbeta strategiskt med HR-frågor och ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats.

Branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra deltagare är viktiga inslag i utbildningen och något som du kommer att ha stor glädje och nytta av i framtiden.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som har personalarbete som sin huvudarbetsuppgift. Den vänder sig också till chefer på samtliga nivåer.

Plats

  • Göteborg
  • Malmö
  • Stockholm
  • Jönköping
  • Kalmar
  • Linköping
  • Uppsala
  • Växjö
  • Distans

Kommande starter

Distans

Start
Löpande starter

Göteborg

Start
Löpande starter

Malmö

Start
Löpande starter

Stockholm

Start
Löpande starter

Jönköping

Start
Löpande starter

Kalmar

Start
Löpande starter

Linköping

Start
Löpande starter

Uppsala

Start
Löpande starter

Växjö

Start
Löpande starter

För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren

Logga för Sensus

Om Sensus

Sensus diplomutbildningar är praktiska och ger kunskaper som är direkt användbara i arbetssituationen. Ledarna har både teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet och är verksamma inom de områden de undervisar i.

Med små grupper på 12-15 personer finns det gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner. Nya kunskaper och färdigheter behövs för att klara nya uppgifter. Vill du kunna påverka din framtid behöver du också ökade insikter om dig själv, om samhället och dess mekanismer. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling, dina erfarenheter och drivkrafter.

Vår pedagogik har utprövats genom decennier i nära samspel med organisationer och företag och bygger på människans lust att uppleva, lära och utvecklas.

Deltagarna kommer från olika företag och organisationer vilket ger rika möjlighet till erfarenhetsutbyte. Dessutom får du ett värdefullt nätverk som du kan ha nytta av efter utbildningens slut.

Diplom och betyg
Efter minst 70 % närvaro i varje avsnitt samt godkända tentamina får du diplom och betyg.

Utbildningstyper
Yrkesutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök