Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Kurser och program via Universitet / Högskola i Göteborg

97 utbildningar hittades
Välj filter
Sen ansökan

Kurser och program via Universitet / Högskola i Göteborg

97 utbildningar hittades

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • 168 026 kr
 • CSN

Fördjupningstemat Ledning och styrning handlar om den offentliga förvaltningens organisationer, och de processer, aktörer och roller som skapas i och runt den. Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering och ledarskap. Mellanchefer och första-linjens-chefer i offentlig förvaltning förväntas ofta initiera och driva organisatorisk förändring, inklusive nya lednings- och styrmetoder, samt utvärdera implementerade förändringar. Utbildningen rustar dig med teoretiska verktyg som stödjer blivande chefer i den rollen. Du lär dig också problematisera, diskutera och kritiskt förhålla dig till idealbilden av en stegvis och cirkulär förändringsprocess av beslut, implementering, resultat, utvärdering. Under utbildningens första termin läser du två fördjupningskurser.

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet

Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • 238 000 kr
 • CSN

Biodiversitet och systematik handlar om den artrikedom och mångfald av organismer som finns på vår planet och hur de är besläktade med varandra. Vi har inte upptäckt och beskrivit alla existerande arter och bland de organismer vetenskapen känner till är klassificeringen fortfarande oklar. Med de nya molekylära verktyg som finns till buds och som håller på att utvecklas tillsammans med mer klassiska morfologiska och anatomiska observationer kommer nya arter att kunna identifieras och deras släktskap till andra organismer utforskas.

Flera starter

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet

Systems, Control and Mechatronics, Msc Progr

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

The programme provides a broad systems engineering base, suited for the engineering of complex, computerized products and systems. Applications span a wide spectrum, from small consumer devices and medical apparatus to large systems for process and production control.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Musik individuell inriktning, kandidatprogram

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 3 år
 • 100%
 • CSN

Ett program för dig som vill ha frihet att utveckla dig själv som musiker, ljudkonstnär, kompositör eller låtskrivare. Din bakgrund kan vara i vilket musikaliskt uttryck som helst. Du är van vid att arbeta självständigt, ta eget ansvar för att nå dina mål och du ska ha kommit en bit i skapandet av din egen musikaliska identitet. Förutom tid för eget arbete och enskild undervisning består utbildningen även av gruppbaserad undervisning där du möter lärare från Högskolan för scen och musik och andra gästlärare från olika konstnärliga uttrycksformer. Studenterna i alla årskurserna möts under intensivveckor för att delta i workshops, diskutera och utbyta erfarenheter, samt för att ge konserter. Fokus ligger på att utveckla ditt individuella konstnärliga uttryck och dina idéer. Programmet förbereder dig för ett arbetsliv som frilansare.

Högskolan för scen och musik - Göteborgs Universitet
Högskolan för scen och musik - Göteborgs Universitet

Interaction Design and Technologies, Msc Progr

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

The programme concerns the interaction between people and products in which information technology is a central component. It gives students the theoretical and practical knowledge to work creatively in interaction design.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Komposition: Experimental Composition and Creation, masterprogram

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Fältet för experimentell musik och ljudkonst är större och mer mångfacetterat än någonsin. Vårt reviderade internationella masterprogram Experimental Composition and Creation tar utgångspunkt i detta och riktar sig till kreatörer som vill arbeta i en interdisciplinär miljö med möjligheter för en personlig och konstnärlig utveckling utöver det vanliga. Om du är verksam som tonsättare eller utövare inom instrumental- eller vokalmusik, ljudkonst eller performancekonst, elektronisk eller improviserad musik eller andra former av experimenterande musikskapande är du välkommen med din ansökan. Du ansöker med en beskrivning av ett konstnärligt utforskande projekt som du önskar realisera inom ramen för programmet. Under de två åren utvecklar och fördjupar du ditt projekt, upptäcker nya perspektiv och utmanar din praktik genom möten med medstudenter, handledare och särskilt inbjudna gästlärare. Vad innehåller utbildningen? Huvudämne kompositoriska praktiker Självständigt arbete (examensarbete) Masterseminarier Den reflekterande konstnären

Högskolan för scen och musik - Göteborgs Universitet
Högskolan för scen och musik - Göteborgs Universitet

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 3 år
 • 100%
 • 511 768 kr
 • CSN

Vill du arbeta som lärare och vara en av dem som utvecklar framtidens nyckelpersoner och vardagshjältar? Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6.Genom att fånga upp barns nyfikenhet och glädje att lära är du med och utvecklar och lägger grunden till deras kunskaper och förmågor. Oavsett vilka yrken eller vägar barnen väljer i framtiden spelar du som lärare en viktig roll. Om inriktningen mot grundskolan årskurs 4-6: Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 10-13 år. I denna ålder utvecklas eleverna från att vara barn till att ta steget in i tidiga ungdomsår. Du följer och stimulerar elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet

Statsvetarprogrammet

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 3 år
 • 100%
 • 255 000 kr
 • CSN

Statsvetenskap är det vetenskapliga av studiet av politik. Det finns flera definitioner av politik, till exempel att det rör sig om en kamp om makt eller som ett svar på frågan "vem får vad, när och hur?". Politik kan bidra till att förverkliga värderingar om vad som är ett gott samhälle. På statsvetarprogrammet utbildas du i att analysera makt och demokrati, politiska idéer, aktörer och institutioner på alla olika politiska nivåer. Utbildningen ger dig kvalificerade kunskaper till grund för en karriär som samhällsanalytiker. Statsvetare jobbar ofta med utredningsarbete, samhällsgranskning (journalistik, forskning) eller politisk påverkan inom offentliga eller privata organisationer och företag.

Flera starter

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet

Automation och mekatronik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • 0 kr
 • CSN

Automation och mekatronik är en civilingenjörsutbildning med ett helhetsgrepp kring kompetenser som behövs för att utveckla produkter som är billigare, bättre och mer energisnåla och miljövänliga än dagens. Utbildningen kan kort beskrivas som belägen i gränslandet mellan maskin-, elektro- och datateknik. Automation och mekatronik är en bred generalistutbildning som ger dig stor frihet när du ska välja yrke. Du kommer bland annat att kunna arbeta med konstruktion, produktion, produktionsledning, produktutveckling, programvaruutveckling, miljöteknik och forskning.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Engineering Mathematics and Computational Science, Msc Progr

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Programmet ger dig en mycket stabil grund i matematik och färdighet att matematiskt formulera och lösa många problem som ställs av industri, näringsliv och forskning.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Materials Engineering, Msc Progr

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Advanced Engineering Materials is intended for students aiming at a career in the application of materials in products and processes or in materials research. There is a basic demand within industry in areas that Sweden has a tradition such as steel and manufacturing industry and a continuous need for materials specialists.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Materials Chemistry, Msc Progr

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Programmet förbereder för en karriär inom materialvetenskap, som spänner över ett brett område från grundläggande materialutveckling till tillämpningar i produkter och processer.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Skådespeleri, kandidatprogram

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 3 år
 • 100%
 • CSN

Skådespelarutbildningen är en treårig konstnärlig utbildning som ger dig teknisk kunskap och personligt anpassade arbetsmetoder som förbereder dig för yrkeslivet. I ett antal praktiska projekt får du tillfälle att tillämpa de metoder och tekniker du lär dig under utbildningen. Våra lärare följer och leder dig under din utveckling. Den täta kontakten med branschen genom yrkesverksamma gästlärare och en termin praktik utvecklar och breddar dina färdigheter och ger dig ett brett kontaktnätverk redan under studietiden. Våra tidigare studenter är idag starkt närvarande inom såväl teater, film och tv och syns ofta i framträdande roller.

Högskolan för scen och musik - Göteborgs Universitet
Högskolan för scen och musik - Göteborgs Universitet

Entrepreneurship and Business Design, Msc Progr

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

In the Business Design program, students participate in a cutting edge reality-based business and entrepreneurship education. The program serves three schools: CSE, GIBBS and ICM. Business Design alumni work with business development in start-ups, large firms, consultancy firms, etc .

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Tandläkarprogrammet

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 3 år
 • 100%
 • 1 103 300 kr
 • CSN

En tandläkare arbetar mycket nära sina patienter och i samarbete med tandsköterskor, tandhygienister och tandtekniker. För att förebygga, lindra och bota sjukdomar i munhålan krävs därför inte bara omfattande naturvetenskapliga kunskaper utan också förmåga att samverka med andra människor. Fem års heltidsstudier leder fram till tandläkarexamen. Om tandläkarprogrammet: tandläkarutbildningen inleds med en introduktionskurs med syfte att ge elementär ämneskunskap och tjäna som inträde i den akademiska studiesituationen. Fokus under utbildningens första år är människan i hälsa/ohälsa. Med utgångspunkt från tillståndet i munhålan sker fördjupning i biomedicinska ämnen som cellbiologi, fysiologi, biokemi och mikrobiologi.

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet

Bioteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • 0 kr
 • CSN

Bioteknik är ett forskningsintensivt område som berör människors vardag till exempel genom medicinsk forskning och läkemedelsframställning, utveckling av nyttiga livsmedel, och produktion av miljömässigt hållbara bränslen och kemikalier. Det handlar om både innovativa produkter och effektiva, miljövänliga tillverkningsprocesser. Utbildningen innehåller mycket teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser. Bioteknikutbildningen ger dig goda möjligheter till spännande arbetsuppgifter framförallt inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Molekylärbiologi, kandidatprogram

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 3 år
 • 100%
 • 357 000 kr
 • CSN

Den molekylära biologin har förändrat vår syn på livsprocesserna och banat väg för en ny utveckling inom bioteknik, biomedicin och växtförädling. Kandidatprogrammet i molekylärbiologi ger dig de grundläggande kunskaperna bakom dessa framsteg och ger dig möjlighet att bli delaktig i den snabba utvecklingen. Vill du fördjupa dig i hur det genetiska arvet i samspel med miljön formar oss till dem vi är då har du hittat rätt utbildning. På kandidatprogrammet i molekylärbiologi utgår studierna ifrån DNA – det ärftliga materialet. Du får lära dig om de mekanismer som styr ärftlighet, och hur en genuppsättning kommer till uttryck i individens egenskaper.

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet

Sjuksköterskeprogrammet

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 3 år
 • 100%
 • 425 124 kr
 • CSN

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska. Programmet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som leder till kandidatexamen och legitimation som sjuksköterska.

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet

Automotive Engineering, Msc Progr

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

The aim of the Automotive Engineering programme is to prepare students for a professional career within the automotive engineering field. A deeper specialized technical knowledge in Powertrain, Vehicle Dynamics or Safety is offered. This background leads to a wide range of career opportunities within design, development and research.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola

Biologi och lärande, masterprogram

 • Universitet / Högskola
 • Göteborg
 • 2 år
 • 100%
 • 238 000 kr
 • CSN

Utbildningen leder till både en lärarexamen och en masterexamen i biologi vilket innebär att du har en bred arbetsmarknad som sträcker sig utanför läraryrket. Det behövs biologer både inom näringsliv, offentlig sektor och inom utbildningssektorn. Bristen på lärare i biologi är stor och arbetsmarknaden är mycket god. Masterskurserna i biologi ger dig en ökad kompetens och konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. De förbereder dig också väl för en fortsatt forskarutbildning. Utbildningens utformning: den första terminen läser du valfria masterkurser inom biologi.

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet