Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Kurser och program via Universitet / Högskola i Karlstad

9 utbildningar hittades
Välj filter
Sen ansökan

Kurser och program via Universitet / Högskola i Karlstad

9 utbildningar hittades

Magisterprogram i projektledning

 • Universitet / Högskola
 • Karlstad
 • 1 år
 • 50%
 • CSN

Programmet ges i två varianter: dels på campus på helfart (två terminer), dels på distans på halvfart (fyra terminer). Distanprogrammet startar på vårterminen och campusprogrammet på höstterminen. Magisterprogrammet i Projektledning handlar om ledarskap i tillfälliga grupperingar; om att planera, leda och avsluta projekt; om att organisera hela verksamheter så att man bäst utnyttjar projektarbetsformen. Programmets kombination av projektledningsmetodiker och hur själva projektarbetet bedrivs på individ och gruppnivå, ger en god grund att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor i att leda och organisera projekt i ett modernt samhälle.

Karlstads universitet
Karlstads universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

 • Universitet / Högskola
 • Karlstad
 • 1 år
 • 100%
 • CSN

Regeringen gav i maj 2016 bland annat Karlstads universitet i uppdrag att under perioden 2016-2021 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Inför antagningen till Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade vt2019 kommer vi enbart bedöma om de sökande uppfyller kraven för ett undervisningsämne innan urvalet. Vi kommer dela in de sökande i fem olika prioriterade urvalsgrupper; Biologi, Fysik, Kemi, Matematik och Kemi. Vi kommer efter urvalet att granska ett ev. andraämne för de som blivit antagna.

Karlstads universitet
Karlstads universitet

Masterprogram i informatik

 • Universitet / Högskola
 • Karlstad
 • 2 år
 • 100%
 • 235 000 kr
 • CSN

Masterprogrammet i informatik/informationssystem är ett program på avancerad nivå för dig som vill fördjupa dina kunskaper om hur människor utvecklar och använder e-tjänster för att stödja olika verksamheter i företag och samhälle.Det finns möjlighet att studera till magisterexmen (1 år) inom masterprogrammets ram. Fria sökord: Informatik Informationsystemutveckling systemvetenskap IT systemutveckling digitalisering

Karlstads universitet
Karlstads universitet

Sjuksköterskeprogrammet

 • Universitet / Högskola
 • Karlstad
 • 3 år
 • 100%
 • 450 000 kr
 • CSN

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig väl för att arbeta inom och medverka i att utveckla dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Som sjuksköterska har du ett övergripande omvårdnadsansvar för patientens vård i samarbete med vårdteamet. Du kommer att möta människor i livets alla skeden inom olika verksamhetsområden och vårdformer. Fria sökord: sjuksköterska sjuksköterskeutbildning sjuksköterskeprogram sjuksköt sjuksköterskeprogrammet

Karlstads universitet
Karlstads universitet

Socionomprogrammet

 • Universitet / Högskola
 • Karlstad
 • 3 år
 • 100%
 • 525 000 kr
 • CSN

Är du intresserad av människor som har en utsatt situation i samhället? Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd. Socialt arbete består i att tillsammans med den enskilde bevara, utveckla, förändra och skapa strategier för och i olika livssituationer. Detta sker huvudsakligen i en personlig relation med individer och grupper, men även på organisationsnivå i form av myndighetsutövning, ledning och social administration. Fria sökord: socionom socialtarbete socialomsorg behandlingsarbete utredare barnavård missbruksvård kriminalvård äldreomsorg funktionshindrade-omsorg kurator socialsekreterare biståndsbedömare LSS-handläggare

Karlstads universitet
Karlstads universitet

Masterprogram i Datavetenskap

 • Universitet / Högskola
 • Karlstad
 • 2 år
 • 100%
 • 260 000 kr
 • CSN

Detta program är ett 2-årigt program som bygger på en 3-årig kandidatexamen i datavetenskap eller motsvarande. Målet är att förse studenten med avancerade kunskaper inom datavetenskap och i synnerhet inom datasäkerhet, datakommunikation och trådlösa nätverk. Fria sökord: Networking Security Software Engineering Computer Science

Karlstads universitet
Karlstads universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning

 • Universitet / Högskola
 • Karlstad
 • 3 år
 • 50%
 • CSN

Utbildningen riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig till ämneslärare inom gymnasieskolan och/eller grundskolans årskurs 7-9. Du förbereds för ett engagerande arbete, som förutsätter såväl ämneskunskaper som pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter. Den kompletterande pedagogiska utbildningen erbjuds på hel- och halvfart distans med tre obligatoriska närträffar varje termin på universitetet och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i skolan. Fria sökord: Kompletterande pedagogisk utbildning distans halvfart helfart ämnesdidaktik lärarutbildning kpu närträffar individuell grupp 90hp tillgodoräknande KPU

Karlstads universitet
Karlstads universitet

Internationella affärer

 • Universitet / Högskola
 • Karlstad
 • 3 år
 • 100%
 • 450 000 kr
 • CSN

Världen blir allt mer globaliserad och företag verkar både på sin hemmamarknad och på marknader utanför hemlandet. Därför är det viktigt med ekonomer med särskild kompetens och kunskap om förutsättningarna för internationella affärer. Fria sökord: internationell ekonomi international marketing management

Karlstads universitet
Karlstads universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning

 • Universitet / Högskola
 • Karlstad
 • 1 år
 • 100%
 • CSN

Utbildningen riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig till ämneslärare inom gymnasieskolan och/eller grundskolans årskurs 7-9. Du förbereds för ett engagerande arbete, som förutsätter såväl ämneskunskaper som pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter. Den kompletterande pedagogiska utbildningen erbjuds på hel- och halvfart distans med tre obligatoriska närträffar varje termin på universitetet och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i skolan. Fria sökord: Kompletterande pedagogisk utbildning distans halvfart helfart ämnesdidaktik lärarutbildning kpu närträffar individuell grupp 90hp tillgodoräknande KPU

Karlstads universitet
Karlstads universitet