Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Kurser och program via Universitet / Högskola i Skåne län

116 utbildningar hittades
Välj filter
Sen ansökan

Kurser och program via Universitet / Högskola i Skåne län

116 utbildningar hittades

Naturgeografi och ekosystemvetenskap - Kandidatprogram

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 3 år
 • 100%
 • CSN
Lunds universitet - Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap logotyp

Allt i naturen hänger ihop. Om något förändras på en plats får det konsekvenser på en annan. Det visar inte minst den pågående klimatförändringen. Naturgeografer och ekosystemvetare är experter på samband och arbetar med att förutsäga, förebygga och planera. Naturgeografi och ekosystemanalys handlar om processer som är relaterade till mark, vatten, biosfär och atmosfär och hur dessa samspelar med varandra. Naturgeografer och ekosystemvetare har verktygen för att analysera förändringar i tid och rum. Därför är deras kunskaper eftertraktade inom flera olika områden. De kan bland annat arbeta med att förutsäga framtidens klimat och hitta lösningar för hur vi ska anpassa oss till klimatförändringarna. Eller med att utveckla mätmetoder som används för att samla in och analysera data. En annan viktig arbetsuppgift för naturgeografer och ekosystemvetare är planering. Det kan exempelvis handla om att undersöka vilken plats som är bäst att bygga vindkraftverk på, med hänsyn till vind- och markförhållanden och att människor och djur inte ska störas. Utbildningens innehåll Under utbildningen lär du dig bland annat om geografisk informationssystem (GIS), klimatologi, ekosystem och biologisk mångfald samt tolkning av flyg- och satellitbilder. I utbildningen ingår föreläsningar, laborationer, exkursioner, fältarbeten, seminarier och egna projekt. Efter kandidatprogrammet i Naturgeografi och ekosystemvetenskap Många naturgeografer och ekosystemvetare har en betydande roll inom miljö- och naturvårdsarbete eller samhällsplanering. De kan också arbeta med exempelvis EU-frågor, datahantering, utveckling av analytiska metoder eller resursplanering och bistånd i utvecklingsländer. Några exempel på yrkestitlar för naturgeografer är GIS-konsult, miljöövervakare, samhällsplanerare och naturvårdare. Utbildningen ger dig också stora möjligheter till att arbeta med forskning.

Start 2021-08-30

Lunds universitet - Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet - Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap logotyp

Järnvägsingenjör vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)

 • Universitet / Högskola
 • Helsingborg
 • 3 år
 • 100%
 • CSN
Trafikverksskolan logotyp

Järnvägen är framtiden! I samarbete med Lunds Tekniska Högskola ger vi på Trafikverksskolan en 3-årig högskoleutbildning till järnvägsingenjör. Ansökan sker senast 15 april till LTH via antagning.se Byggteknik med inriktning järnväg handlar om samhällsbyggnad, infrastruktur och transporter med fokus på järnväg. När du är klar med studierna kan du arbeta som projektör, byggledare, planerare, utredare och projektledare inom privat eller offentlig sektor. En god arbetsmarknad väntar där du kan vara med och påverka framtidens transportsystem. Utbildningen ger dig möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, förvaltning och operativa ledning.

Start Höst 2021

Trafikverksskolan
Trafikverksskolan logotyp

Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Programme overviewLund University offers you a unique opportunity to pursue advanced studies in languages and linguistics at Master's level. The Centre for Languages and Literature offers students access to the most modern resources for research and education. You will meet and study together with students from a number of different fields of specialisation. The languages of instruction are English and the language corresponding to the field of your specialisation. As a Master's student, you will have the possibility of receiving funding for a stay abroad to conduct research on your Master's thesis through grants available from the Birgit Rausing Language Programme.

Lunds universitet
Lunds universitet

Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 3 år
 • 100%
 • CSN

Religion berör både världspolitiken och det som händer i vår närhet. Att analysera de bakomliggande strukturerna är centralt för att förstå människan både i historien och nutiden. Här lär du dig att använda religionsvetenskapliga perspektiv för att få en bredare och djupare förståelse av både individer och samhällen. Under programmets första termin läser du en grundkurs i religionsvetenskap och teologi. Du studerar religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism samt ett urval av andra religiösa traditioner, med tonvikt lagd vid deras läror, praxis, texter och historiska utveckling. Följande terminer väljer du själv vad du vill fördjupa dig inom.

Lunds universitet
Lunds universitet

Magisterprogram i Finans

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 1 år
 • 100%
 • CSN

The Master's programme in Finance prepares you for an international career in the financial services sector, e.g. in commercial and investment banking, insurance firms and supervisory authorities, in finance functions in both private and public sector. Graduates from this programme have found work at financial and non-financial companies all over the world. This programme extends your knowledge of all major areas of financial decision-making. You will gain a thorough understanding of, and training in, effective identification, analysis and resolution of complex financial problems. The Master’s programme in Finance provides knowledge in both financial economics and corporate finance.

Lunds universitet
Lunds universitet

Sjuksköterskeprogrammet

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 3 år
 • 100%
 • CSN

Vill du arbeta i nära kontakt med människor i livets alla skeden? Vill du även ha ett ansvarsfullt arbete? Som sjuksköterska har du en arbetsledande ställning och ansvarar för att patienter får en god omvårdnad. På sjuksköterskeprogrammet läser du omvårdnad och medicin. Teori varvas med praktik genom att en del av utbildningen är förlagd ute i verksamheter (så kallad verksamhetsförlagd utbildning). Du kommer då att få pröva på olika delar av vården. Som färdigutbildad sjuksköterska kommer du både att ha ansvar och möta många människor i olika livssituationer. Detta är något du kommer att tränas i under den verksamhetsförlagda utbildningen. På sjuksköterskeprogrammet arbetar vi för att ge utbildningen en internationell prägel. Du har möjlighet att lägga en del av din utbildning utomlands.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i genusstudier

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Are you interested in issues regarding how gender theories can contribute to an understanding of broader social processes?What will I study?This programme is an interdisciplinary programme in social sciences. You will learn how current feminist theories in dialogue with established academic disciplines have contributed to the understanding of broader social processes. You will improve your ability to critically examine, evaluate and discuss the field's most important theoretical perspectives and research results. You will be able to formulate and analyse interconnections between theory and practice concerning gender, class, ethnicity and sexuality.The medium of instruction is English. This means that lectures and seminars will be given in English and that examinations (including the master's thesis) will be in English.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Programme overviewLund University offers you a unique opportunity to pursue advanced studies in languages and linguistics at Master's level. The Centre for Languages and Literature offers students access to the most modern resources for research and education. You will meet and study together with students from a number of different fields of specialisation. The languages of instruction are English and the language corresponding to the field of your specialisation. As a Master's student, you will have the possibility of receiving funding for a stay abroad to conduct research on your Master's thesis through grants available from the Birgit Rausing Language Programme.Specialisation in GreekIn the specialisation in Greek, students follow the development of the Greek language and Greek literature from antiquity to the Middle Ages.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i mänskliga rättigheter

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Programmet har en flervetenskaplig humanistisk profil och förenar historiska, politiska, filosofiska och rättsliga perspektiv för att skapa en fördjupad förståelse för och ett analytiskt förhållningssätt till mänskliga rättigheter som den komplexa företeelse det är i vår samtid. I programmet behandlas mänskliga rättigheter inte bara som en etisk princip eller som grund för rättsregler, utan som en del av det demokratiska samhällets infrastruktur.Vårt masterprogram syftar till att ge studenterna möjlighet att studera det komplexa fenomen som mänskliga rättigheter representerar i vår värld i ett historiskt och nutida perspektiv. Lärare och forskare anser att mänskliga rättigheter måste betraktas och studeras, inte bara som etiska principer eller grund för lag och politik, men också som en del av det demokratiska samhällets infrastruktur.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

This programme is aimed at students who want to learn more about food and who want to work with innovative future foods, for instance as a part of the solution to major health issues such as malnutrition and obesity. The programme covers the design and production of foods with health benefits. You will learn about subjects such as food chemistry, food processing, surface and colloid chemistry, microbiology, nutrition and food analysis.The programme is closely aligned to market needs and there is a strong emphasis on engineering sciences. During your studies you will meet not only world-leading researchers within the department, but also guest lecturers from various food companies working with, for example, product development and marketing.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Making the world's growing cities healthy, attractive and sustainable is an exceptional challenge. Lund University, located in the dynamic Copenhagen-Malmö region, is a global leader in balancing urban economic growth and environmental development and offers superb resources for studying the diverse aspects of sustainability and design.The Master's programme in Sustainable Urban Design at the School of Architecture has a well-established reputation for developing humanistic modern design that promotes liveability, community building and social sustainability.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Utbildningen inriktar sig mot kulturlandskapets utveckling, skogsbrukets och jordbrukets inverkan på naturmiljön samt bevarandebiologiska frågeställningar som varför vissa arter är hotade och hur de kan räddas från utrotning. Inriktning kan väljas mot kärlväxter, mossor, lavar och svampar, fåglar eller andra djur som fjärilar och skalbaggar.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Programme overviewLund University offers you a unique opportunity to pursue advanced studies in languages and linguistics at Master's level. The Centre for Languages and Literature offers students access to the most modern resources for research and education. You will meet and study together with students from a number of different fields of specialisation. The languages of instruction are English and the language corresponding to the field of your specialisation. As a Master's student, you will have the possibility of receiving funding for a stay abroad to conduct research on your Master's thesis through grants available from the Birgit Rausing Language Programme.Specialisation in Arabic/Semitic LanguagesThe programme offers training that combines a breadth in linguistics with a specialisation in Arabic.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i geografisk informationsvetenskap

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Detta masterprogram ger kunskap och förståelse för teori och analys i GIS. Man lär sig att hantera och kritiskt granska geografiska data med avseende på precision och kvalitet. Programmet behandlar teoretiska och praktiska aspekter av digital geografisk dataanalys och möjliggör anställning inom offentlig och privat sektor såväl nationellt som internationellt. Första delen av programmet består av obligatoriska moduler som ger en teoretisk och praktisk bas för handhavande av GIS. Den andra delen av studierna innebär ett friare val av delkurser då studenten beroende på inriktning och intresse kan fördjupa sig inom verksamhetsområden som: GIS och klimatförändringar, GIS och hydrologi, GIS och turism/rekreation, Programmering i GIS, rumslig infrastruktur (SDI), Miljöplanering, Algoritmteori, Fjärranalys, Webb-GIS, och Biodiversitet.

Lunds universitet
Lunds universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning ambulanssjukvård

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 1 år
 • 100%
 • CSN

Vill du ha ett yrke som kräver snabba beslut och där varje minut kan göra skillnad för en patient? Då kanske ambulanssjukvård är något för dig! Under programmet kommer du att få de kunskaper som krävs för att kunna ansvara för vård av patienter som kräver akut vård. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du därför att tränas i att självständigt kunna göra omfattande bedömningar och prioriteringar. Du kommer även att tränas i att arbeta med oförutsedda och varierande uppdrag, ofta med bristfällig information, i skiftande vårdmiljöer. Detta kommer att ge dig en kompetens i att leda och medverka i omhändertagande och vård av skadade vid stora olyckor och katastrofer.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Msc Media and Communication International Programme 2019 application informatio. Programme overview: The focus of this international Master’s programme is to offer a critical approach to contemporary social and cultural issues in media and communications. Our aim is to broaden understanding of global media structures and processes in modern life. We provide up to date engagement with key issues, theories and problems in media, democracy and cultural citizenship, media power, media industries and production, gender, health and society, representation and popular culture, media audiences, cultural diversity and critical animal studies. Courses tackle contemporary debates about knowledge, power and social relations in national and transnational media environments.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

The trend of increasing disasters and related losses is a truly global challenge. The changing global risk landscape due to processes such as climate change, urbanisation, and the increasing complexity of modern society poses major challenges for sustainable development and must be addressed with an interdisciplinary approach. A growing number of governments and international organisations acknowledge the necessity of increasing their efforts in disaster risk management and climate change adaptation in order to successfully adjust to changing environments and develop safe and sustainable societies.The Master's programme in Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation has support from important national and international institutions, e.g. UN agencies, the Red Cross/Red Crescent movement, NGOs, and national authorities.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterutbildning i fotonik

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

The 21st century is the century of the photon and photonics is the science and technology of generating, controlling and detecting photons. Lasers and related technologies are today indispensable in very diverse fields of science, manufacturing and medical applications. Light-emitting diodes replace our traditional lighting and contribute to lower power consumption. Photonic technology, i.e. optical fibers and related photonic devices, is the backbone of global communication and information exchange. The increasing importance of photonics for society is also underlined by the Nobel prizes in 2009, 2014 and 2018.

Lunds universitet
Lunds universitet

Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

ProgramöversiktMasterprogrammet i språk och språkvetenskap vänder sig till studenter som har en svensk eller utländsk grundexamen. Programmets målsättning är att stärka studenternas kunskap om språk i bred mening och deras teoretiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar. Studenterna kan inom programmet välja mellan 16 ämnesfördjupningar: allmän språkvetenskap, arabiska, engelska, fonetik, franska, grekiska/nygrekiska, italienska, japanska, kinesiska, kognitiv semiotik, latin, ryska, rumänska, spanska, svenska/nordiska språk och tyska.Inriktningen i japanskaMastern med inriktning mot japanska vänder sig till dig som vill fördjupa dig i japansk språkvetenskap. Den andra terminen på programmet ägnas åt studier i japansk språkvetenskap och klassisk japanska.

Lunds universitet
Lunds universitet

Magisterprogram i International Marketing & Brand Management

 • Universitet / Högskola
 • Lund
 • 1 år
 • 100%
 • CSN

The Master's programme in International Marketing and Brand Management prepares you for a career in marketing, strategy, brand and product management, sales and marketing research in organisations varying from multinational corporations to small and medium sized enterprises and NGO's. This programme allows you to develop advanced-level academic expertise in international marketing and brand management. We provide you with the theory, concepts and skills to operate, build strong brands and successfully market products and services across a range of dynamic and competitive international environments.

Lunds universitet
Lunds universitet