Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Kurser och program via Universitet / Högskola i Västernorrlands län

66 utbildningar hittades
Välj filter
Sen ansökan

Kurser och program via Universitet / Högskola i Västernorrlands län

66 utbildningar hittades

Kommunikations- och PR-programmet

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 3 år
 • 100%
 • 260 000 kr
 • CSN

Den svenska kommunikationsbranschen omsätter många miljarder kronor varje år. Konsten att kommunicera med rätt budskap till rätt målgrupp och i rätt kanal är en eftertraktad kompetens inom alla typer av organisationer och företag. På Kommunikations- och PR-programmet läser du medie- och kommunikationsvetenskap med ett tydligt fokus på strategisk kommunikation. Vi ägnar också mycket tid åt att förankra kunskaperna genom att jobba praktiskt med externa case och vi har tio veckors praktik.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Civilingenjör i elektroteknik

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 3 år
 • 100%
 • 620 000 kr
 • CSN

Har du någon gång undrat hur din mobil funkar eller hur elen kommer in i uttaget? Då har vi på Mittuniversitetet en utbildning som passar dig. Som student på programmet Civilingenjör i elektroteknik kommer du att lära dig de grunder och tillämpningar av elektroteknik du behöver för att vara med och skapa framtiden. I slutet av utbildningen har du möjlighet att välja inriktning och läsa de sista två åren hos oss eller på KTH.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Specialistutbildning, Distriktssköterska

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 1 år
 • 100%
 • 179 200 kr
 • CSN

Som distriktssköterska får du möta människor i alla åldrar och ur alla samhällsskikt och kulturer. Arbetet är självständigt och varierande och du blir en viktig länk och trygghet i många individers och familjers dagliga liv. Dessutom är du både arbetsledare och administrativt ansvarig för vård och behandling. Det finns idag en stor efterfrågan på distriktssköterskor inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Sjuksköterskeutbildning

 • Universitet / Högskola
 • Flera orter
 • 3 år
 • 100%
 • 406 200 kr
 • CSN

Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter.

Flera starter

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 3 år
 • 100%
 • 325 200 kr
 • CSN

Som lärare i grundskolans tidiga år är du en viktig person för eleverna eftersom du lägger grunden till deras lärande och utveckling. Utbildningen ger dig breda ämneskunskaper och verktyg som gör dig väl förberedd för att undervisa i förskoleklass och grundskolans åk 1-3. Som färdig lärare kan du se fram emot en arbetsmarknad där din kompetens är efterfrågad.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Master by research i biologi

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 2 år
 • 100%
 • 250 000 kr
 • CSN

Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är programmet Master by research i biologi något för dig! Programmet riktar sig till dig som vill utveckla kunskaper och forskningskompetens som ett första steg i en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Magisterutbildning i litteraturvetenskap

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 1 år
 • 100%
 • 76 800 kr
 • CSN

Litteratur är för viktigt för att reduceras till tyckande. Vår magisterutbildning ger dig litteraturkunskap på avancerad nivå.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Arkiv- och informationsvetenskap (ARKI)

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Kopplingen mellan en hållbar samhällsutveckling och digitaliseringen, med allt vad det innebär av hot och möjligheter, står här i fokus. För samtidigt som digitaliseringen skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling så kan den också bidra till ökad resursanvändning och utanförskap. Idag behövs därför kompetens i bland annat informationshantering, kunskapsdelning och verksamhetsutveckling. Här förbereder du dig på att både leda och delta i förändringar som rör informationsförsörjning.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Magisterprogram i religionsvetenskap

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 1 år
 • 100%
 • 76 800 kr
 • CSN

I detta program fördjupar du dig i världens olika religioner - som Västerlandets och Främre orientens antika religioner, Sydasiens klassiska religioner samt Nordens inhemska fornnordiska och samiska religionsformer. Vi erbjuder dig möjlighet att lära dig sanskrit, koptiska eller isländska för att du ska ha nödvändiga redskap för ditt vetenskapliga arbete. Programmet är unikt i Sverige och ger dig möjlighet att skriva ett examensarbete av hög internationell klass.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Master by research i datateknik

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 2 år
 • 100%
 • CSN

Programmet Master by research i datateknik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom datateknik och har siktet inställt på en karriär inom forskning eller utveckling. Utbildningen är också en utmärkt förberedelse för forskarstudier. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med de akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia/Engelska (HIEN)

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 3 år
 • 100%
 • 423 000 kr
 • CSN

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill bli lärare i gymnasieskolan. Under utbildningen får du de verktyg du behöver för att leda undervisning i morgondagens skola. Genom både teori och praktik får du en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för yrkesrollen. Du får också möjlighet att fördjupa dig i dina framtida undervisningsämnen och hur du i din kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Som färdigutbildad ämneslärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 2 år
 • 50%
 • 137 000 kr
 • CSN

Barnsjuksköterskan arbetar med barn och ungdomar samt deras familjer för att främja såväl fysisk som psykisk hälsa. Barnsjuksköterskans arbete omfattar barn 0-18 år och arbetet kan ske inom både öppna och slutna vårdformer såväl nationellt som internationellt. Vissa områden innebär att arbeta självständigt, medan andra innebär nära samverkan med andra yrkeskategorier.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Energiingenjör

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 3 år
 • 100%
 • 350 000 kr
 • CSN

Mer än någonsin behövs nu utbildade energiingenjörer. Åtgärder som en ökad andel förnyelsebar energi och en fördubblad energieffektivisering krävs för att lyckas bromsa klimatförändringarna de närmaste åren. Som energiingenjör blir du en nyckelspelare för att uppnå de globala miljömålen. På vår treåriga distansutbildning får du lära dig den nya, spännande tekniken som kan ta oss dit. Distansformen passar dig som vill studera oberoende av tid och plats. 2-3 obligatoriska träffar per termin ingår.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Ekonomprogram

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 3 år
 • 100%
 • 271 000 kr
 • CSN

Välutbildade ekonomer kommer alltid att vara efterfrågade. Mittuniversitetets ekonomprogram är en generell utbildning som ger kompetens för arbete inom företag men även inom privata och offentliga organisationer. Utbildningen ger dig också en god grund för egenföretagande. Programmet ges vid både Campus Sundsvall och Campus Östersund.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management

 • Universitet / Högskola
 • Flera orter
 • 100%
 • 81 200 kr
 • CSN

Den här utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om organisationen och dess relationer till kunder och leverantörer samt ger dig en god grund för kvalificerade befattningar inom området.

Flera starter

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 3 år
 • 50%
 • 153 500 kr
 • CSN

Vill du nå fördjupade kunskaper inom det pedagogiska forskningsområdet? Detta masterprogram är en utbildning för dig med kandidatexamen i pedagogik eller motsvarande.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/Engelska (MAEN)

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 3 år
 • 100%
 • 527 000 kr
 • CSN

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill bli lärare i gymnasieskolan. Under utbildningen får du de verktyg du behöver för att leda undervisning i morgondagens skola. Genom både teori och praktik får du en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för yrkesrollen. Du får också möjlighet att fördjupa dig i dina framtida undervisningsämnen och hur du i din kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Som färdigutbildad ämneslärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Master by research i kemi

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 2 år
 • 100%
 • 250 000 kr
 • CSN

Master by research i kemi vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom kemi och har siktet inställt på en karriär inom forskning och utveckling. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Sjuksköterskeutbildning

 • Universitet / Högskola
 • Flera orter
 • 3 år
 • 100%
 • 406 200 kr
 • CSN

Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter.

Flera starter

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier

 • Universitet / Högskola
 • Sundsvall
 • 1 år
 • 100%
 • 76 800 kr
 • CSN

Magisterutbildningen i engelska avser att ge dig teoretiska och metodiska färdigheter i engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap samt att fördjupa ditt kritiska tänkande. Med en magisterutbildning i engelska studier kan man ansöka om ämnesrelaterade doktorandtjänster eller om lektorstjänster inom skolväsendet. Mycket goda kunskaper om engelska, kritiskt tänkande och textanalys efterlyses inom många områden på arbetsmarknaden.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet