Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Kurser och program via Universitet / Högskola i Jämtlands län

45 utbildningar hittades
Välj filter
Sen ansökan

Kurser och program via Universitet / Högskola i Jämtlands län

45 utbildningar hittades

Magisterprogram i socialt arbete

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 1 år
 • 100%
 • 90 800 kr
 • CSN

De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: människor på flykt undan krig och konflikter, fattigdom och barn som far illa, för att nämna några. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper i socialt arbete.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Byggingenjör Hållbart byggande

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 3 år
 • 100%
 • 375 000 kr
 • CSN

Hållbarhet står mer och mer i fokus när vi ska bygga nytt eller renovera, inte bara i Sverige, utan även i stora delar av övriga världen. Den här utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att aktivt kunna delta i den utvecklingen. I programmet ingår bland annat praktiskt byggande och konstruktion med olika material. Nära kontakter med byggbranschen ger dig en bra grund att stå på. Som byggingenjör kan du jobba med allt från design till arbetsledning. Välj mellan att läsa på campus eller på distans.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Ekoentreprenör för hållbar utveckling

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 3 år
 • 100%
 • 340 000 kr
 • CSN

Utvecklingen mot ett hållbart samhälle går inte så fort som vi många gånger önskar. Trots att tekniken finns och att vi ofta vet vad som behöver göras, bromsas den av ekonomiska och juridiska hinder eller av en oro för förändringar. Som ekoentreprenör ser och löser du sådana problem. Din kompetens behövs både i den privata och offentliga sektorn, där du kan arbeta med till exempel miljövänlig upphandling eller miljödriven innovation.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 2 år
 • 50%
 • 115 000 kr
 • CSN

Nöjdare kunder, ökad lönsamhet och effektivare organisationer - det får vi genom att arbeta med ständiga förbättringar i den interna verksamheten och att utveckla våra varor och tjänster. Det här programmet ger dig de färdigheter du behöver för att leda detta arbete inom alla typer av företag, myndigheter och organisationer. Utbildningen är branschoberoende och fokuserar på kundorienterad verksamhetsutveckling. Den ges på halvfart för att även du som är yrkesverksam ska kunna utveckla din kompetens.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Ekoingenjör

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 3 år
 • 100%
 • 375 000 kr
 • CSN

Ekoingenjören strävar efter att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle genom att kombinera teknisk förståelse och analysförmåga med djupare kunskaper inom miljövetenskap. Som miljöingenjör med ett helhetsperspektiv kan du fungera som ett nav i arbetet med att söka tekniska lösningar och med att sammanföra olika expertområden.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 2 år
 • 50%
 • 103 200 kr
 • CSN

Magisterprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta för ett hälsofrämjande arbetsliv. Utbildningen ger dig kunskap om hur hälsa kan främjas, ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt kan bedrivas. Programmet ger specialkompetens för att driva förbättringsarbete kring hälso- och ohälsorelaterade frågor i arbetslivet.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Magisterprogram i socialt arbete

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 1 år
 • 100%
 • 90 800 kr
 • CSN

De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: människor på flykt undan krig och konflikter, fattigdom och barn som far illa, för att nämna några. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper i socialt arbete.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Informatik med inriktning systemutveckling

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 3 år
 • 100%
 • 250 000 kr
 • CSN

IT är en viktig del av människors och organisationers arbete. Vill du designa nytänkande och hållbara IT-lösningar är programmet Informatik med inriktning systemutveckling något för dig. Utbildningen är treårig och ges både på campus och distans.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 3 år
 • 100%
 • 220 000 kr
 • CSN

Emotion är ett viktigt område inom psykologin. Emotioner påverkar hur vi agerar och hur vi upplever vår vardag till exempel i interaktion med andra människor, i de val vi gör, vad vi uppmärksammar men framförallt är de viktiga för vårt välmående, både psykiskt och fysiskt. Utbildningen syftar till att ge en solid bas i emotionsteori och en vetenskaplig skolning som avser skärpa förmågan till analytiskt och systematiskt tänkande samt förmågan att självständigt kunna utvärdera, och bidra till forskningsfältet.

Flera starter

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Socionomutbildning

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 3 år
 • 100%
 • 350 000 kr
 • CSN

Socionomutbildning - för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Den kompetens som du får genom vår internationella och interkulturella profil är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Magisterprogram i turism

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 1 år
 • 100%
 • 85 800 kr
 • CSN

Vårt magisterprogram erbjuder dig en högkvalitativ utbildning och aktuell forskning inom turismområdet. Programmet är kopplat till ETOUR, som är en ledande turismforskningsmiljö i norra Europa.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Ekoentreprenör för hållbar utveckling

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 3 år
 • 100%
 • 340 000 kr
 • CSN

Utvecklingen mot ett hållbart samhälle går inte så fort som vi många gånger önskar. Trots att tekniken finns och att vi ofta vet vad som behöver göras, bromsas den av ekonomiska och juridiska hinder eller av en oro för förändringar. Som ekoentreprenör ser och löser du sådana problem. Din kompetens behövs både i den privata och offentliga sektorn, där du kan arbeta med till exempel miljövänlig upphandling eller miljödriven innovation.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Idrottsvetenskap

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 2 år
 • 100%
 • 366 800 kr
 • CSN

Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management

 • Universitet / Högskola
 • Flera orter
 • 100%
 • 81 200 kr
 • CSN

Den här utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om organisationen och dess relationer till kunder och leverantörer samt ger dig en god grund för kvalificerade befattningar inom området.

Flera starter

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Byggingenjör Hållbart byggande

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 3 år
 • 100%
 • 375 000 kr
 • CSN

Hållbarhet står mer och mer i fokus när vi ska bygga nytt eller renovera, inte bara i Sverige, utan även i stora delar av övriga världen. Den här utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att aktivt kunna delta i den utvecklingen. I programmet ingår bland annat praktiskt byggande och konstruktion med olika material. Nära kontakter med byggbranschen ger dig en bra grund att stå på. Som byggingenjör kan du jobba med allt från design till arbetsledning. Välj mellan att läsa på campus eller på distans.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Socionomutbildning

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 3 år
 • 100%
 • 350 000 kr
 • CSN

Socionomutbildning - för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Den kompetens som du får genom vår internationella och interkulturella profil är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Ekonomprogram

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 3 år
 • 100%
 • 271 000 kr
 • CSN

Välutbildade ekonomer kommer alltid att vara efterfrågade. Mittuniversitetets ekonomprogram är en generell utbildning som ger kompetens för arbete inom företag men även inom privata och offentliga organisationer. Utbildningen ger dig också en god grund för egenföretagande. Programmet ges vid både Campus Sundsvall och Campus Östersund.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Idrottsvetenskapligt program

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 3 år
 • 100%
 • 502 800 kr
 • CSN

Brinner du för idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du veta hur kroppen fungerar och vad vi kan prestera? I så fall är Idrottsvetenskapliga programmet något för dig. Det ger dig en bred kunskap inom det idrottsvetenskapliga fältet samtidigt som du får fördjupa dig i fysiologi, träningslära och idrottspsykologi. Efter utbildningen kan du jobba som bland annat tränare, rådgivare, ledare och utbildare på både grupp- och individnivå.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Socialt arbete

 • Universitet / Högskola
 • Östersund
 • 2 år
 • 100%
 • 153 500 kr
 • CSN

Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete.

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet

Sjuksköterskeutbildning

 • Universitet / Högskola
 • Flera orter
 • 3 år
 • 100%
 • 406 200 kr
 • CSN

Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter.

Flera starter

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet