Kvalificerad bantekniker
Ängelholm

Skola Trafikverksskolan

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Ängelholm

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen till bantekniker omfattar ett års heltidsstudier (200 Yh-poäng). Under 40 veckors tid läser du teoretiska kurser, utför praktiska övningar och gör LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartners i branschen. Under utbildningen förekommer obligatoriska moment däribland ett examensarbete.

Karriär
Gillar du att arbeta i team, jobba ute i det fria och är i god fysisk form samt vill bidra till samhällsutvecklingen är banteknikeryrket något för dig. Som bantekniker kan du arbeta med förebyggande underhåll, felavhjälpning i spår och växlar samt arbete med räls- och slipersbyten.