Kvalificerad signaltekniker
Ängelholm

Skola Trafikverksskolan

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Ängelholm

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen till signaltekniker omfattar ett års heltidsstudier (200 Yh-poäng). Under 40 veckors tid läser du teoretiska kurser, utför praktiska övningar och gör LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartners i branschen. Under utbildningens gång kommer du att skriva ett examensarbete.

Karriär
Trivs du med att arbeta med ny spännande teknik, vill vara med i det stora teknikskiftet till det nya EU-gemensamma signalsystemet (ERTMS) och dagligen bidra till samhällsutvecklingen, är signalteknikeryrket något för dig. Som signaltekniker kan du jobba med nybyggnation eller underhåll och felsökning av signalanläggningar.