Specialistundersköterska inom demens
Arboga

Skola Partille kommun, Vuxenutbildning

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Arboga

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Specialistundersköterska inom demens (distansutbildning)Som specialistundersköterska inom demens kommer du ha kunskap om det normala åldrandet och demenssjukdomarna, kunna planera och utföra vården kring den demenssjuka, kunna utföra och identifiera problem i omvårdnaden, utveckla och genomföra förändringar i miljön som förbättrar vardagen för den demenssjuka samt kunna överföra den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande till förmån för alla omkring den demenssjuka.Att studera på distansUtbildningen bedrivs på distans, 75 tudietakt. Upplägget för utbildningen är 8 obligatoriska träffar vilka innefattar introduktions-och tentamenstillfällen för kurserna i utbildningen.Utbildningen är webbaserad vilket gör att du kan arbeta samtidigt som du studerar. Utbildningen kostar inget, men du får själv bekosta studielitteratur och resor.