Stödpedagog
Arboga

Skola Partille kommun, Vuxenutbildning

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Arboga

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Stödpedagog - en efterfrågad kompetensSom stödpedagog kommer du bland annat att kunna planera åtgärder och aktiviteter för den funktionshindrade utifrån ett salutogent förhållningssätt. Att kunna identifiera och föreslå olika kommunikationshjälpmedel. Samverka och planera aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom funktionshinderområdet. Att kunna tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt kopplat till det bruknära arbetet. Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom omsorgen i den privata och offentliga sektorn. Din yrkesroll blir stödpedagog.