Energitekniker - Byggnader
Arvika

Skola Arvika Kommun

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Arvika

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Energibranschen utvecklas ständigt. Ny teknik och nya energieffektiva lösningar för fastigheter skapar behov av välutbildade energitekniker, servicetekniker, fastighetstekniker, energianalytiker och fler som konkret kan genomföra energibesparande åtgärder. Exakt det som vår yrkeshögskoleutbildning Energitekniker - Byggnader levererar, i samarbete med ett 70-tal företag. Energieffektiva metoder för energianvändning i fastigheter är kärnan i denna utbildning som berör allt ifrån energianalyser, planering, genomförande och uppföljning av installationer till kundkontakter och försäljning.Vad får jag lära mig?Under utbildningen får du inblick i förekommande uppvärmnings- och ventilationssystem för fastigheter, förståelse för hur de fungerar och kompetens att installera rätt teknik, samt följa upp och analysera energianvändningen.