Anläggningsmontör Storkraftnät
Askersund

Skola Åsbro Kursgård AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

2 år

Studieort

Askersund

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen


Anläggningsmontör Storkraftnät är en yrkesutbildning som ger dig jobb med uppdrag över hela landet. Ett spännande jobb med möjlighet att se stora delar av Sverige, ovanifrån.
Du utbildas i att bygga och reparera kraftledningar från 40 000–400 000 volt, i olika stolpkonstruktioner. Du kommer att arbeta med både trä- och stålstolpar, skarva linor, reparera skador på kraftledningar. Du kommer även att lära dig grunderna om högspänningsställverk, apparater, mekanik och mekaniska krafter, även ESA (elsäkerhet) och ellära, matematik och fackengelska. Ett ställverk är en knutpunkt där elkraften fördelas till olika delar av landet. Din uppgift blir att bygga och underhålla ställverk. Utbildningen är praktisk med vissa teoretiska inslag och leds av erfarna och kunniga instruktörer från elbranschen. 1/3 av utbildningstiden praktik hos LIA-företagen.

- 1,5 årig bunden utbildning
- Studietakt: 100 %
- 300 Yh-poäng
- Utbildningen är avgiftsfri och CSN berättigad

Sista ansökningsdatum: Ansökan öppnas efter årsskiftet
Utbildningsstart: Hösten 2020