Servicetekniker Elkraft
Askersund

Skola Åsbro Kursgård AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

2 år

Studieort

Askersund

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Servicetekniker Elkraft, 335 Yh-poäng, är en Yh-utbildning som ger dig jobb med uppdrag över hela Sverige.
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du kommer bland annat att lära dig om elkraftanläggningar, svenska elkraftssystem, och hur man planerar för en elkraftanläggning. Du kommer också lära dig hur man genomför arbetet på ett säkert sätt enligt branschens elsäkerhetsanvisningar, hur man tar ned en nödställd och hantera arbete på väg. Av utbildningens 335 Yh-poäng utgörs 100 Yh-poäng av LIA-kurser, d.v.s. Lärande i arbete. Dessa kurser genomförs i samarbete med företag från branschen.

Delar av utbildningen kommer att bedrivas på engelska eftersom många branschföretag bedriver verksamhet i många länder och har utländska leverantörer.

- 1,5-årig utbildning
- Studietakt: 100 %
- 335 Yh-poäng
- Utbildningen är avgiftsfri och CSN berättigad

Sista ansökningsdatum: Ansökan öppnas efter årsskiftet
Utbildningsstart: Hösten 2020