Koordinator inom besöksnäringen
Båstad

Skola Akademi Båstad Yrkeshögskola

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Båstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN GER DIG EN BRED KUNSKAP MED MÅNGA OLIKA JOBBUTGÅNGAR!

Utbildningen är indelad i kurser utifrån yrkesområden inom besöksnäringen för att skapa en helhetsbild för området. Utbildningen inleds med grundläggande kunskaper inom bland annat turism, ekonomi och marknadsföring, vilket ger en bred kunskapsbas att utvecklas från. Därefter fokuserar utbildningen på mer specifika områden som t.ex. besöksnäring, projektledning, försäljning, affärsutveckling och ledarskap.

Detta i kombination med fyra LIA-perioder ger dig en helhetssyn, praktisk erfarenhet och ett brett nätverk. Under utbildningens sista del sker en individuell fördjupning som ger spetskompetens för arbete i branschen. Efter examen kan du t.ex. arbeta inom turismutveckling, projektledning, eventproduktion eller marknadskommunikation.