Finsnickare eller Möbelrestauratör
Bengtsfors

Skola Stenebyskolan

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Bengtsfors

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Finsnickare eller Möbelrestauratör är en utbildning med två inriktningar - inriktning väljer du i samband med din ansökan. Efter avslutad utbildning arbetar du som möbelrestauratör, finsnickare eller dekupör som anställd eller i eget företag.

Utbildningarna bedrivs i företagsliknande form där du lär dig hela kedjan från kundmottagande och planering till produktion och leverans. Utbildningarna leder direkt till arbete eller vidare studier. Genom det dagliga arbetet i verkstäderna lär man sig grunderna i hur ett företag fungerar med allt från kundkontakt till offert och leverans. Ettor och tvåor har tillgång till egna arbetsplatser och jobbar sida vid sida.

Utbildningarna anpassas efter varje student och man försöker tillgodose studenternas önskemål gällande olika arbeten.