Konst hantverk design - högskoleförberedande utbildning
Bengtsfors

Skola Stenebyskolan

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Bengtsfors

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen lägger grunden för en lyckad ansökan till vidare studier på högskolor och universitet inom området, vart du än vill i världen. Undervisningen bedrivs i projektform där undersökande, hantverksskicklighet och gestaltningsförmåga tränas.

Centralt i utbildningen är den kreativa processen som genomsyras av lekfullhet och risktagande. Studenterna utmanas till nya förhållningssätt och att tänja på sina egna och materialets gränser. Arbetet relateras till samtid och samhälle och de studerande tränas i att framföra och motivera personliga insikter i estetik, etik och miljö.