Magisterprogram i litteraturpedagogik
Borås

Skola Högskolan i Borås

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Borås

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet ger fördjupade kunskaper om hur olika typer av texter kan analyseras, vad läsning har för betydelse samt vilken plats läsning och litteratur har i mediesamhället. Praktik och teori möts i programmet genom att det ges möjlighet att prova på, reflektera över och utvärdera olika typer av textsamtal. I programmet ingår även kurser om litteratur i samhället och om berättande i olika medier. I slutet av programmet ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om vetenskapliga förhållningssätt och metoder. Programmet avslutas med en magisteruppsats.Under vårterminen 2020 infaller de fysiska träffarna 23-24/1 och 14-15/5, då vi ses på Högskolan i Borås.