Magisterprogram i strategisk information och kommunikation
Borås

Skola Högskolan i Borås

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Borås

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Hur kan sättet vi kommunicerar på påverkas av en organisations kultur? Och hur hanterar vi information och kommunikation inom en organisation? Här är magisterutbildningen för dig som vill lära dig att arbeta strategiskt med informationsfrågor, kommunikationshantering och kunskapsdelning inom en verksamhet.I många organisationer har traditionella gränser mellan olika roller eller mellan fysiska och virtuella arbetsplatser suddats ut. Formella och informella strukturer blandas ofta ihop, och gränserna mellan de diskussioner som förs inom en organisation och de som förs inför öppen ridå är ofta oklara. Många vill komma till tals och har också möjlighet att göra det genom exempelvis sociala medier.