Masterprogram i resursåtervinning
Borås

Skola Högskolan i Borås

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Borås

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Detta unika masterprogram i Resursåtervinning som ges av Swedish Centre for Resource Recovery, utvecklar din förmåga att analysera och lösa problem som handlar om att omhänderta och förädla överblivna restprodukter.En sådan nyttig och säljbar produkt kan vara en detalj till fordonsindustrin tillverkad av biologiskt material som kan återföras till kretsloppet. Det kan vara biogas för att ersätta olja eller el, värme och kyla som framställts på ett hållbart sätt ur avfall. Varför inte ett fiskfoder som förutom att man löser ett avfallsproblem också minskar utfiskning av haven? Oberoende av om du kommer att arbeta som forskare, inom näringsliv eller förvaltning så blir du en global samhällsbyggare, med kunskap och kompetens att ta dig an stora utmaningar.