Organisations- och personalutvecklare i samhället
Borås

Skola Högskolan i Borås

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Borås

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling? Då är utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället rätt för dig.

I fokus för utbildningen står strategiskt viktiga frågor som kompetens, arbetsmiljö, mångfald i arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv och övriga samhället. Utbildningen består bland annat av kurser där du får möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i arbetslivsanknutna projektarbeten. Vi aktualiserar och diskuterar löpande frågor såsom betydelsen av kön, klass och etnicitet i samband med t.ex. kompetensutveckling eller rekrytering. I några kurser ligger tonvikten även på företagsekonomi samt arbetsrätt.

Utbildningen bygger på ämnet arbetsvetenskap med förankring i ämnen såsom sociologi, psykologi, pedagogik och leder till en filosofie kandidatexamen.