Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning
Borås

Skola Högskolan i Borås

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Borås

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Det här är utbildningen för dig som saknar behörighet för att söka till textilingenjörsutbildningen. Genom att studera tekniskt basår får du de kunskaper som krävs, samtidigt som du provar på hur det är att studera vid högskolan.

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 15 alternativt 20 veckor. Basåret ger motsvarande Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c (Matematiken börjar med Matematik Bas 1). Under sista studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 eller Kemi Bas 2.

Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats (25 platser) till Textilingenjörsutbildning, 180 hp, på Textilhögskolan.