Rörnätstekniker
Borås

Skola Sandvikens kommun, Yrkeshögskolan

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Borås

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

En rörnätstekniker är med och producerar och distribuerar dricksvatten och för detta krävs säkra vatten- och avloppsledningar. Det handlar om att underhålla rör och ventiler samt reparera och förnya vattenledningar. Vid vattenläckor är rörteknikern på plats för avstängning av vatten, arbetsuppgifter därtill varierar allt från läcksökning, spolning, inspektion av ledningar, besiktningar samt se över åtgärder vid driftstörningar på vatten- och avloppsnät.Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att bland annat: 1. Säkerställa att samhällets ledningssystem som distribuerar, respektive avleder dricksvatten, dagvatten och spillvatten fungerar.2. Förstå och delta i arbetet med projektering och planering av anläggningsarbeten inom VA-ledningssystem. 3.