Business Intelligence: Magisterprogram
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Business Intelligence-programmet (BI), ger en intensiv och bred utbildning i datanalys, informationsmodellering och beslutsfattande, nyckelkomponenter i den så kallade BI-kedjan. Den integrerar de viktigaste komponenterna från Data Science med kunskaper i analys av informationssystem med statistiska principer. Denna konstruktion syftar till att utveckla studenten för att möta ökande globala utmaningar i karriären och ge dem kompetens och kapacitet från avancerad dataanalysforskning till kompetens inom företagsledningUnder utbildningen läser studenterna kurser som rör BI och Big Data. Studenterna tränas i analys av företagsdata med hjälp av såväl statistiska som datavetenskapliga metoder i en BI- kontext. Dessutom tas frågor rörande datainsamling och datakvalitet upp.