Byggarbetsledarprogrammet
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Byggarbetsledarprogrammet ger en bred byggteknisk kunskap som behövs vid arbete i arbetsledande funktion inom flera olika områden i branschen såsom byggentreprenad, byggserviceverksamhet, drift- och förvaltning. Utbildningen omfattar aspekter av samhällsutveckling och samhällsplanering där förutom byggteknisk utveckling även faktorer som social och ekonomisk planering och utveckling samt människors välmående ingår.Under programmets första år ges kurser i grundläggande byggteknik. För att studenterna ska kunna tillgodogöra sig de mer beräkningsintensiva kurserna i byggfysik och installationsteknik, ges under första året även en kurs i matematik.