Data Science: Masterprogram
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Data Science-programmet ger en intensiv och bred utbildning i; datainsamling, databearbetning, informationsanalys, informationsmodellering och beslutsfattande, delar som hänger samman i den så kallade Business Intelligence-kedjan (BI). Den integrerar de viktigaste komponenterna från Artificiell intelligens, dataanalys av företagsdata, informationssystem med statistiska principer. Denna konstruktion syftar till att utveckla studenten för att möta ökande globala utmaningar i karriären och ge dem kompetens och kapacitet från avancerad dataanalysforskning till kompetens inom företagsledningÅr ett breddas kunskaper och färdigheter inom huvudområdet Mikrodataanalys. I början av programmet finns ett antal kurser som lägger grunden för de fortsatta studierna på programmet.