Ekonomprogrammet
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet är treårigt och efter avklarade studier kan studenten erhålla en Ekonomie kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi, beroende av vilken inriktning som väljs inför årskurs tre.Under de första fyra terminerna byggs studenternas generella kompetens upp inom områdena företagsekonomi respektive nationalekonomi men även inom hjälpämnena juridik respektive statistik. Den första terminens kurser inom företagsekonomi introducerar samtliga delämnesområden - organisation, marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning. Detta är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig fortsättningskurserna i dessa delämnesområden under termin fyra. Programmets andra termin fokuserar på handelsrätt respektive på statistik samt företagsekonomisk metod.