Entreprenöriellt företagande
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Entreprenöriellt företagande är ett tvåårigt program på distans. Karaktäriserande för programmet är att utbildningen kontinuerligt håller parallellt fokus på vetenskap och handling. Under det första året läggs den vetenskapliga grunden för entreprenörskap som fenomen såväl som företagets verksamhet och förutsättningar. Andra året präglas av att sätta kunskaperna i ett större sammanhang. Ett led i denna process är att omsätta kunskaperna från första året i praktisk handling. Programmet avslutas med fördjupning inom entreprenörskapsämnet samt examensarbete. Programmet inleds med introduktionskursen Entreprenörskapets villkor och särart. Syftet med denna kurs är att ge studenterna en grundläggande förståelse för entreprenörskapets roll i samhället.