IT-säkerhet och mjukvarutestning - kandidatprogram
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Det övergripande målet för programmet är att studenten efter avslutad utbildning har adekvata kunskaper för att genomföra utvecklingsarbete inom IT-säkerhet och mjukvarutestningsområdena. Programmet bygger därför till sina centrala delar på mikrodataanalys som omfattar kedjan från datafångst, bearbetning, lagring, modellering, visualisering till beslutsstöd.Ett mål med programmet är att studenten ska programmera på hög nivå, testa mjukvaror och hårdvaruenheter, t ex deras säkerhet och integritet. Studenten ska även kunna designa nätverksinfrastrukturer, utveckla och anpassa tekniska lösningar med hänsyn tagen till människans förutsättningar och möjligheter samt göra datatekniska bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.