Informationsdesign - kandidatprogram
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Det övergripande målet med Informationsdesign är att studenten efter avslutad utbildning kan kartlägga och analysera behov hos företag och organisationer för att skapa informationsdesign och datavisualiseringar för digital publicering. Programmet Informationsdesign ska ge studenten förmågan att, utifrån ett synsätt baserat på huvudområdet Informatik, förstå olika perspektiv på relationen människa, information, design och IT. Interaktionen människa-dator är central och studenten planerar, designar och studerar interaktiva digitala tjänster. Utbildningen behandlar informationsdesign inriktat mot grafisk visualisering av händelseförlopp, produkter och system. Informationsdesignen ska underlätta användningen, vara estetiskt meningsfull och anpassad efter krav på ekonomi, material, människa, miljö, organisation och teknik.