Magisterprogram i Energieffektivt byggande
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet är en ettårig magisterutbildning (60 hp) inom området energiteknik. Det består av nio kurser på avancerad nivå samt ett examensarbete, allt på engelska. Kurserna tillhör energiteknik (30 hp) och byggteknik (30 hp). Målet med utbildningen är att förbereda studenterna för arbete inom det tvärvetenskapliga området energi-, och byggnadsteknik, och/eller deltagande inom tillhörande forskningsområden.Programmet startar med att introducera grunderna för energieffektivt byggande: byggnadsskalets betydelse och uppbyggnad, vikten av termisk komfort och solstrålningens inverkan på byggnaders energibehov. Efter att ha lärt sig grunderna (som byggnadsfysik) omsätts kunskapen för att få verktyg för att kunna designa energieffektiva byggnader. Programmet innehåller kurser om energieffektiva installationssystem och lågenergibyggnader.