Magisterprogram i destinationsutveckling
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet ges på engelska. Programmets första termin, höstterminen, innehåller fyra forskningsanknutna kurser. Temat för dessa kurser är olika perspektiv på destinationers utveckling. Andra terminen, vårterminen, utgörs av en kurs i metod och turismens ämnesteori som förbereder studenterna för examensarbetet. Därefter följer ett examensarbete om 15 hp i turismvetenskap.