Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus
Borlänge

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Borlänge

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet är ettårigt och efter studierna kan studenterna erhålla en Ekonomie magisterexamen inom huvudområdet företagsekonomi. Inom huvudområdet företagsekonomi kan studenten välja mellan en av de tre ovan nämnda inriktningarna.Programmets första termin omfattar tre forskningsrelaterade kurser. De två första kurserna (Företagens samhällsansvar i ett internationellt perspektiv and Knowledge Management) är obligatoriska för alla studenter. Efter dessa två kurser väljer studenterna en valbar inriktningkurs: Internationell handel och marknadsföring eller Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag eller Studier i Internationell Human Resource Management.